Pratęstas paraiškų rinkimo terminas asbestinių stogų dangų keitimui

 

Žemės ūkio ministerija pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą (KPP) tęsia ankstesniu programiniu laikotarpiu suformuotą kaimo plėtros priemonės veiklą, skirtą pakeisti gyvenamųjų namų asbestinių stogų dangas kaimo vietovėse.

Nuo š. m. vasario 1 d. iki kovo 12 d. yra renkamos paramos paraiškos pagal KPP priemonės ,,Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklą ,,Asbestinių stogų dangos keitimas“. Parama teikiama fizinių asmenų, gyvenančių vietovėse, turinčiose iki 6 000 gyventojų (išskyrus savivaldybių centrus, sodų bendrijas), gyvenamųjų namų asbestinių stogų dangos keitimo projektams.

Vasario 13 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos žemės ūkio ministerijos Kauno teritorinio skyriaus specialistai jau rinko paraiškas Raseiniuose (tą dieną buvo pateikta 13 paraiškų). Į Raseinius šie specialistai vėl atvyks vasario 26 d. ir kovo 8 d. ir nuo 9 iki 12 val. Savivaldybės 3-čio aukšto mažojoje salėje (V.Kudirkos g. 5, Raseiniai) asmeniškai konsultuos stogų keitimu suinteresuotus asmenis ir priims jų paraiškas.

Dėl taisyklių paaiškinimo ir paraiškos pildymo klausimais galima kreiptis į seniūnijų žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus specialistus arba į Raseinių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiąją specialistę Loretą Sirvidienę (V.Kudirkos g. 5, Raseiniai, 106 kab.), tel. 79 606, 8 615 31 960, e. p. loreta.sirvidiene@raseiniai.lt

Asbesto turinčių gaminių patvirtintas ataskaitų kopijas išduoda Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Darius Čėsna (115 kab., tel. 55 907, e.p. darius.cesna@raseiniai.lt).

Raseinių savivaldybės informacija