Pradėti Dubysos upės vagos tvarkymo darbai

Siekiant stabilizuoti Dubysos upę ties buvusiu žvyro karjeru (Plembergo k., Ariogalos sen.) ir išlaikyti palankią Natura 2000 teritorijų ,,Dubysos upė žemiau Lyduvėnų“ ir ,,Dubysos upės slėnis“ būklę, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos pradėjo įgyvendinti projekto ,,Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas ,,Natura 2000“ teritorijose (I)“ veiklą ,,Dubysos upės vagos ties Plembergo kaimu atstatymo darbai“. Projekto metu numatyta upės pralaužų vietose įrengti 4 vandens užtūras iš vietinių gamtinių medžiagų, pavojinguose ruožuose sutvirtinti upės krantus. Planuojama darbų pabaiga – 2019 m. rugpjūčio mėnuo. Darbų rangovas – „Vigatas“. Projekto partneris – Dubysos regioninio parko direkcija.