Politikai nagrinėjo aktualius klausimus (VIDEO)

Savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas

 Savivaldybės tarybos 8-ojo šaukimo 56-ajame posėdyje buvo nagrinėtas 41 klausimas. Tvirtinant posėdžio darbotvarkę, Tarybos narys Darius Ulickas siūlė nesvarstyti klausimų dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus rajono ugdymo įstaigose. Opozicijos lyderio teigimu, iš pradžių turi būti patvirtinti etatų normatyvai, o po to – etatai. Be to, D.Ulicko teigimu, Tarybos sprendimo projektuose nėra išvardinta pareigybių pavadinimų.

Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vedėja Regina Petreikienė paaiškino, kad etatų normatyvai yra šiek tiek koreguojami, bet tai netrukdo nagrinėti šio klausimo. Meras Algirdas Gricius pridūrė, kad atidėjus šį klausimą kitam Tarybos posėdžiui, ugdymo įstaigų darbuotojai negautų atlygio už darbą rugsėjo mėnesį. Politikai balsų dauguma pritarė šio klausimo projektui su nežymiais papildymais, taip buvo pritarta ir posėdžio darbotvarkėje pateiktiems projektams dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus konkrečioje rajono ugdymo įstaigoje.

Karštai vyko ir Tarybos nario Vidmanto Karabino pateikto sprendimo projekto „Dėl žalos išieškojimo“ svarstymas. Aiškinamajame rašte parašyta, kad būtina imtis visų teisinių priemonių dėl 23 tūkst. 70 Eur sumos sugrąžinimo į Savivaldybės biudžetą. Tokią sumą teisėjai skyrė gegužės mėnesį už padarytus Viešųjų pirkimo įstatymo nuostatų pažeidimus rekonstruojant Raseinių miesto Nepriklausomybės gynėjų aikštę ir didinant miesto centrinės dalies patrauklumą. Šis sprendimo projektas taip pat buvo priimtas.

Po diskusijų palankaus politikų sprendimo sulaukė ir projektas „Dėl atlygintinų teikiamų privalomų paslaugų tarifų“ ir kiti klausimai.

Buvo patvirtintos opozicijai priklausančių Kontrolės komiteto ir Antikorupcinės komisijos narių sudėtys bei jų pirmininkai. Kontrolės komitetui vadovaus Darbo partijos atstovas Darius Ulickas, Antikorupcinei komisijai – liberalas Steponas Nacius.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė