Patvirtintas 2018 m. Raseinių rajono savivaldybės biudžetas

Įvyko Raseinių rajono savivaldybės tarybos 46-asis posėdis, kuriame dalyvavę 24 Tarybos nariai apsvarstė 18 sprendimų projektų, tarp kurių ir svarbiausias finansinis dokumentas – 2018 m. Raseinių rajono savivaldybės biudžetas.

   Posėdžio pradžioje pasveikinti vasario mėnesį gimtadienius šventę Tarybos nariai: Andrius Bautronis, Edgaras Juška, Vidmantas Karabinas, Gitana Rašimienė.

   Tarybos nario Edgaro Juškos siūlymu iš darbotvarkės išimtas sprendimo projektas „Dėl Raseinių rajono savivaldybės kaimo plėtros programos tvarkos aprašo patvirtinimo“, o Tarybos nario Petro Vežbavičiaus pasiūlyti du sprendimų projektai, kuriais siūloma nuimti atlyginimų priemokas administracijos ir direktoriui ir jo pavaduotojui, į darbotvarkė nebuvo įtraukti.

   Taryba patvirtino Raseinių rajono savivaldybės 2018-2020 m. strateginį veiklos planą su Tarybos nario Sigito Vaičiaus pateiktais pasiūlymais. Taip pat, įtraukiant komitetų pasiūlytus pakeitimus, patvirtintas praėjusiame posėdyje atidėtas sprendimo projektas „Dėl 2018-2019 metų Raseinių rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų rėmimo programos patvirtinimo“.

   Po diskusijų Taryba balsavimu apsisprendė suteikti nekilnojamojo turto lengvatas UAB „Raseinių šilumos tinklai“ ir UAB „Raseinių vandenys“. Pritarimo sulaukė projektas „Raseinių m., Algirdo g. rekonstravimas“, patvirtintos Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto ir Etikos komisijos 2017 m. veiklos ataskaitos, taip pat Savivaldybės gydytojos pristatytos įvairios ataskaitos, taisyklės, tvarkos aprašai.

   Paskutinis darbotvarkės klausimas – 2018 m. Raseinių rajono savivaldybės biudžetas – po diskusijų ir tarpinių balsavimų už komitetų pateiktas biudžeto pataisas, kurioms Taryba nepritarė, svarbiausias Savivaldybės finansinis dokumentas buvo patvirtintas balsų dauguma.

   2018 metais planuojama gauti 32 505,01 tūkst. eurų biudžeto pajamų.