Patvirtinta Raseinių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano 2021 metų vykdymo ataskaita

 

  2022 m. balandžio 28 d. Raseinių rajono savivaldybės taryba patvirtino Raseinių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano (toliau – SVP) 2021 metų vykdymo ataskaitą.
   SVP ataskaitoje pateikti apibendrinti strateginių tikslų ir programų vykdymo 2021 metų duomenys. Programų vykdymas nagrinėjamas pagal 2021 m. planuotus programų tikslų, uždavinių, priemonių kriterijus bei planuotų priemonių įvykdymą, atsižvelgiant į asignavimų panaudojimo nukrypimus.
   2021–2023 m. SVP įgyvendinama 11 programų, siekiant 3 strateginių tikslų:
  1. Sukurti darnią aplinką gyventi, modernizuojant infrastruktūrą, teikiant kokybiškas viešąsias paslaugas ir didinant jų prieinamumą;
  2. Sukurti palankią aplinką piligriminiam turizmui, sumanaus verslo ir ūkio vystymuisi bei suplanuojant tam skirtas teritorijas ir atnaujinant infrastruktūrą;
  3. Pagerinti valdymo kokybę ir turto priežiūrą, efektyviai panaudojant žmogiškuosius ir finansinius išteklius.
  Programų įgyvendinimui praėjusiais metais planuota skirti 55 642 539,24 Eur, faktiškai panaudota 55 566 201,61 Eur. Lėšų panaudojimo procentas 2021 m. siekė 98,38 proc.
  Faktiškai įgyvendintų priemonių procentas 2021 m. sudarė 90 proc. Pagrindinės priežastys, turėjusios daugiausia įtakos, kodėl 2021 m. nebuvo įvykdytos visos suplanuotos priemonės: sustabdytos veiklos ir projektų patikros dėl besitęsiančios COVID-19 pandemijos, kitos priežastys, susijusios su  rangovų, paslaugų teikėjų vėlavimu, negautu planuotu finansavimu iš kitų šaltinių.
   Susipažinti su SVP 2021 metų vykdymo ataskaita galite čia.