Pasveikinti rajono ilgaamžiai jubiliatai

Pažymint Valstybės atkūrimo šimtmetį, Savivaldybės vadovai sveikina rajono ilgaamžius senolius juos garbingų asmeninių jubiliejų proga. Pastaruoju metu meras Algirdas Gricius, vicemerė Gitana Rašimienė ir mero patarėja Vaida Tunaitienė bei seniūnijų seniūnai aplankė Raseinių, Ariogalos, Paliepių ir Viduklės krašto jubiliatus.

   Liepos pradžioje 90-metį atšventė raseiniškė Felicija Samalionienė. Nuo Vosiliškio kilusi Felicija augo drauge su sese ir broliu netoliese Praviršulio ežero, kur raistuose spanguoliaudavo, skanaudavo tekšių, o tėvai pasakoriai sekdavo pasakas apie paslaptingą mišką ir mįslingąjį Praviršulį. Užaugusi Felicija susituokė, su vyru Vaclovu gyvenimą praleido Raseiniuose, užaugino dvi dukras, kurios dovanojo 3 anūkus, o šiandien jau krykštauja 4 proanūkiai. Moteris dirbo konduktore, vaikų darželyje virėja, draudike, o laisvalaikiu mėgo megzti, siūti. Prieš porą dešimtmečių Felicijos sutuoktinis iškeliavo anapus, dabar senolė gyvena apglėbta dukters rūpesčiu.

   Liepos viduryje 90 metų sukako Paliepių seniūnijos Slabados kaimo gyventojai Valerijai Danutei Kaminskienei. Per gyvenimą užauginti 4 vaikai – du sūnūs ir dvi dukros, sulaukta 11 anūkų ir 9 proanūkiai. Su pirmuoju vyru Danutės keliai išsiskyrė prieš daugel metų, o antrasis sutuoktinis šį pasaulį paliko prieš 6 metus. Moteris dirbo kolūkyje, ūkiškai vertėsi, padėdavo vyrui laiškininkui išnešioti spaudą. Jubiliatės mama taip pat buvo ilgaamžė – sulaukė net 102 metų! Ilgaamžiškumo paslapties Danutė sakė nežinanti – daug triūsė, valgė, ką turėjo: bulvienę srėbdavo, vienon rankon pagriebdavo lašinių bryzą, kiton – duonos kampą ir skuosdavo į kolūkio darbus. Dabar senolė gyvena vaikų ir anūkų apsuptyje.

   Per patį vidurvasarį 90-mečio jubiliejų sutiko Viduklės seniūnijos gyventojas Jonas Milašauskas. Jonas Didvėjo kaime gimė, augo su dviem sesėmis ir trimis broliais, o savo šeimą sukūręs irgi gimtajame kaime gyvenimą nugyveno. Su žmona užaugino sūnų ir dvi dukras, sulaukė 6 anūkų ir 3 proanūkių. Vyriškis 36 metus išdirbo traktorininku kolūkyje ir iki šiol turi traktoriuką, kuriuo savo žemelę pats apsidirba. Prieš 3 metus amžinybė išsivedė Jono sutuoktinę, dabar jis gyvena lankomas vaikų ir anūkų.

   Liepos pabaigoje 90 metų sukaktis atšventė ariogališkiai sutuoktiniai – Janina ir Vladislovas Cikai.

   Vladislovas gimė Ariogaloje, kur pradinėje mokykloje baigė 4 klases. Vyriškis susituokė su tais pačiais metais ir tą patį mėnesį gimusia ariogališke Janina, kartu užaugino dvi dukras ir sūnų. Vladislovas dirbo Raseinių MSMV statybininku, staliumi ir kitus įvairius darbus melioracijos objektuose. Janina augino vaikus, o šiems prastypus dirbo Ariogalos gelžbetonio konstrukcijų gamykloje. Negailestinga mirtis pasiėmė sūnų, o dukros įsikūrė toliau nuo gimtojo lizdo. Janina ir Vladislovas jau per 60 metų gyvena kartu – vienas kitam padėdami, liūdesy ir džiaugsme…

    Liepai besibaigiant 90 metų sukako Šiluvos seniūnijos Varkalių kaimo gyventojai Natalijai Lukauskienei. Jaunystėje moteris dirbo kolūkyje karvių melžėja ir gyvenimas jos nelepino. Anksti tapo našle, užaugino 2 sūnus. Šiandien vienas sūnų gyvena kartu su mama ir ją prižiūri bei padeda buityje.

   Rugpjūčio pradžioje 90-metį atšventė Girkalnio seniūnijos Vėgenų kaimo gyventoja Petronėlė Žaltauskienė. Petronelė gimė Anulyno kaime, valstiečių šeimoje, kurioje kartu su ja augo trys broliai. Ji šeimoje buvo vyriausia. Baigė Graužų pradinę mokyklą, nuo mažumės buvo smalsi, todėl išmoko labai gražiai austi, siūti. Puikiai bendraujanti, gabi mergina siuvo ne tik savo šeimai, bet ir kaimynams, giminaičiams.

   Atvykusi gyventi ir dirbti į ,,Naujo kelio“ kolūkį, dirbo fermoje melžėja. Darbe susipažinusi su Pranu Žaltausku, sukūrė šeimą, susilaukė trijų vaikų: dviejų sūnų ir dukros. Buvo gerbiama bendradarbių ir vadovų. Petronelė visada buvo paprasta, nuoširdi, atjauti, skubanti padėti giminaičiams ir kaimynams.

   Petronelė Žaltauskienė, būdama garbingo amžiaus, turi šviesią atmintį. Nuo 2008 metų liko našle, gyvena lankoma vaikų ir anūkų, kasdien telefonu bendrauja su giminaičiais. Turi 10 anūkų ir daug proanūkių.

   Rugpjūčio pirmąją savaitę 90 metų sukaktį pasitiko raseiniškė Marija Jasevičienė. Raseinių mieste gimusi ir augusi Marija gerai atmena sunkius jaunystės metus – karą, kuris prasidėjo jai sulaukus 12 metų. Pamena, kaip pokariu valė fronto nusiaubtą miestą, o iš savo namų rado likusius griuvėsius – teko kurtis iš naujo.

   Nuo 17 metų pradėjo dirbti sekretore rajono vykdomajame komitete, kur išdirbo 30 metų, vėliau – „Sodroje“. Laisvalaikiu moteris mėgo nerti vąšeliu, o jaunystėje pamėgtų knygų iki šiol iš rankų nepaleidžia – skaito grožinę literatūrą, prenumeruoja laikraščius ir žurnalus. Su vyru, kuris Anapilin iškeliavo prieš 3 metus, užaugino sūnų ir dukrą, sulaukė 2 anūkų ir 3 proanūkių. Jubiliatė sveikata nesiskundžia – per gyvenimą nė karto nėra gulėjusi ligoninėje ir iki šiol jokių vaistų nevartoja.

    Rugpjūčio 5 d. 90-metį atšventė raseiniškis Vladas Šegždavičius. Nuo Žibulių kaimo kilęs Vladas mažne visą gyvenimą išdirbo Raseiniuose autobuso vairuotoju – dažniausiai veždavo į kaimyninių respublikų didmiesčius – Kijevą, Taliną, Rygą, o Peterburgą, sako, žinojo ne prasčiau nei gimtąjį miestą. Vyriškis sukūręs šeimą su žmona susilaukė sūnaus, tačiau pikta liga prieš daugel metų atėmė jo gyvenimo moterį. Viduramžiu vyriškis pajuto polinkį menui – ėmėsi medžio drožybos, pradėjo kurti paveikslus iš natūralių medžiagų. Daug metų Vladas yra tautodailininkų draugijos „Sodžius“ narys, dalyvauja parodose, mugėse. Jubiliatas gyvena vienas, lankomas sūnaus šeimos.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė