Pasveikinti gegužę jubiliejus šventę ilgaamžiai

 Savivaldybės vadovai, tęsdami gražią, Valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtą tradiciją, lanko rajono ilgaamžius senolius ir sveikina juos asmeninių jubiliejų proga. Meras Algirdas Gricius ir vicemerė Gitana Rašimienė kartu su seniūnijų seniūnais pastaruoju metu aplankė Raseinių, Ariogalos, Viduklės ir Paliepių seniūnijos jubiliatus.

   Gegužę 90-metį atšventė ariogališkė Adelė Rimkevičienė. Gimusi Aleksandrovkos kaime, ūkininkų šeimoje, Adelė augo kartu su 6 broliais ir sesėmis. Po Antrojo pasaulinio karo dalyvavo partizaninėse kovose – buvo ryšininkė. Vėliau dirbo gyvulininkystės darbus „Naujo ryto“ kolūkyje. Ariogalos mieste gyvena jau 60 metų, vyras dirbo Raseinių MSMV. Sutuoktiniai užaugino du sūnus, sulaukė 4 anūkų. Šiandien Adelės našlauja ir gyvena viena, o kasdienybę praskaidrina kieme žydinčios gėlės, kurias moteris labai myli ir rūpestingai prižiūri. Ilgaamžė palyginti geros sveikatos, nestokoja humoro jausmo ir noriai bendrauja – su atvykusiu ją pasveikinti meru net valsą sušoko, o švęsti jubiliejaus išskubėjo pas sūnų į Kauną, kur žadėjo kurį laiką pasisvečiuoti.  

   90-metį sutiko Stasys Čepurnovas, gyvenantis Anžiliuose (Paliepių sen.). iš Kalnujų seniūnijos Pašaltuonio kaimo kilęs vyriškis su žmona užaugino 3 dukras, saulukė 3 anūkų, dirbo kolūkyje sandėlininku.  Sutuoktinė Anapilin iškeliavo prieš 11 metų. Dabar ilgaamžis gyvena dukters šeimoje.

   90 metų sukako raseiniškiui Juozui Budriui. Vyriškis su žmona užaugino du vaikus, sulaukė dviejų anūkų.  

   90-metį atšventė Cicilija Danutė Urniežienė, gyvenanti Viduklės seniūnijos Virgainių kaime. Čia ji gimė, čia savo žmogų sutiko, čia ir visas gyvenimas prabėgo: užaugo du sūnūs ir dukra, į gyvenimą išėjo 9 anūkai, širdį džiugina 8 proanūkiai… Moteris dirbo Stunguriuose, kolūkio fermoje, rasdavo laiko ir pomėgiui – siuvinėdavo. Šiandien Cicilija vis dar kartu su sutuoktiniu, kuriam pašlijusi sveikata, tad senoliais rūpinasi ir nuolat lanko vaikai, kurie visi lizdus susukę visai netoliese – gretimose gyvenvietėse.   

  

   95 metai sukako Arcimonui Minčinko. Kilęs nuo Kelmės krašto, Arcimonas ūkininkavo, buvo „visų galų meistras“, o laisvalaikiu imdavo į rankas armoniką ir dainas traukdavo.   Dalyvavo Antrajame pasauliniame kare, kur jam buvo sužeista koja. Vyriškis kartu su žmona užaugino 8 vaikus, iš kurių 4 jau mirę, kaip ir jo gyvenimo moteris, kurią nebūtis pasiglemžė prieš 19 metų. Šiandien Arcimonas dienas leidžia Blinstrubiškių socialinės globos namuose.

   90-metį sutiko vidukliškė Janina Šimkienė. Viduklėje gimusi ir augusi Janina sukūrė šeimą, užaugino du vaikus – dukrą, kuri dabar gyvena Druskininkuose, ir sūnų, kuris Viduklėje, greta mamos. Visi keturi anūkai gyvena Anglijoje, tačiau buvo sugrįžę pasveikinti močiutę jubiliejaus proga. Janinai teko nelengva lemtis – aštuonerius jaunystės metus praleido tremtyje, Sibire. Grįžusi tėviškėn dirbo kolūkyje, vyro jau seniai nėra, tad gyvena padedama sūnaus.   

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė