Paskirtos vienkartinės pašalpos

Raseinių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrimo komisija apsvarstė per kovo mėnesį gautus 29 sunkiai besiverčiančių gyventojų prašymus. Atsižvelgiant į seniūnijų socialinių darbuotojų rekomendacijas bei teisės aktų nuostatas, pašalpos paskirtos 28 asmenims, vienas prašymas netenkintas. Vienkartinėms išmokoms šįkart bus išdalinta 2250 Eur suma.

Daugiausia – 15 prašymų sulaukta iš sunkiai sergančių asmenų, kuriems reikalingos lėšos medikamentams ar nuvykti į gydymo įstaigas. 12 asmenų kreipėsi dėl sunkios materialinės padėties, 1 – grįžęs iš laisvės atėmimo vietos. Keturių šeimų pašalpų išmokėjimą kontroliuos seniūnijų specialistai.

Mero pavaduotojos Gitanos Rašimienės vadovaujamos Socialinės paramos skyrimo komisijos posėdyje dalyvavo Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Rita Kačiušienė, duomenų apsaugos pareigūnė Regina Klevinskienė, Bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Chmieliauskienė, savivaldybės gydytoja Akvilė Juškienė, Užimtumo tarnybos prie LR SADM Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Raseinių skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Vaitkevičienė.

Šios sudėties Socialinės paramos skyrimo komisija posėdžiavo paskutinį kartą, nes pasibaigus 8-ojo šaukimo Savivaldybės tarybos kadencijai, bus suburta naujos sudėties komisija. Ta proga Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Loreta Laugalienė padėkojo komisijai už darbą ir įteikė padėkos puokštę komisijos pirmininkei Gitanai Rašimienei.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė