Paskirstytos Kaimo plėtros programos lėšos

 Raseinių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius paskelbęs trečiąjį šių metų kvietimą teikti paraiškas Raseinių rajono savivaldybės Kaimo plėtros programos įgyvendinimui pagal priemonę „Kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupių ir kitų su kaimo plėtra susijusių NVO veiklos rėmimas“ gavo 31 paraišką, pagal priemonę „Kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupių ir kitų su kaimo plėtra susijusių NVO projektų bendrasis finansavimas“ – 1 paraišką.

   Programos tikslas – skatinti Raseinių rajono kaimo gyventojų bendruomeniškumą, verslumą, dalyvavimą kultūros, sporto ir kitose veiklos srityse, sudaryti kokybiškesnes gyvenimo sąlygas kaimo vietovėse. Gautas paraiškas rugpjūčio 14 d. vertino Raseinių rajono savivaldybės Kaimo plėtros programos paraiškų vertinimo komisija, sudaryta Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. A1-361 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės Kaimo plėtros programos paraiškų vertinimo komisijos patvirtinimo“. Atsižvelgęs į komisijos sprendimą, rugpjūčio 19 d. Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius pasirašė įsakymą Nr. A1-854 „Dėl lėšų skyrimo kaimų bendruomenėms“. Pagal priemonę „Kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupių ir kitų su kaimo plėtra susijusių NVO projektų bendrasis finansavimas“ lėšos bus naudojamos Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ finansuojamo projekto kofinansavimui. Iš viso skirta 1400,00 Eur šiam projektui:

Eil.

Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

Skiriama lėšų suma, Eur

1.

Raseinių rajono Mirklių kaimo bendruomenė Projekto ,,Viešosios erdvės Mirklių kaime sutvarkymas ir pritaikymas įvairiapusiškiems vietos gyventojų poreikiams“ dokumentacijos rengimas

1400,00

   Pagal priemonę „Kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupių ir kitų su kaimo plėtra susijusių NVO veiklos rėmimas“ daugelis kaimo bendruomenių apmokės vietinės rinkliavos, bendruomenės patalpų išlaikymo (elektros, vandens, šildymo), draudimo, dokumentų registravimo VĮ Registrų centre išlaidas. Kelios bendruomenės planuoja įsigyti statybinių medžiagų patalpų remontui, kanceliarinių prekių, suvenyrų ir pan. Iš viso skirta 25153,81 Eur šiems projektams:

 

Pareiškėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

Skiriama lėšų suma, Eur

Kaimų bendruomenė „Žibuliai“ Bendruomenės materialinės bazės gerinimas

262,92

Kaimų bendruomenė „Girkalnis“ Bendruomenės veiklos stiprinimas

438,47

Užkalnių kaimo bendruomenė Bendruomenės veiklos stiprinimas

443,71

Palendrių kaimo bendruomenė Bendruomenės gerovės stiprinimas

547,00

Akstinų kaimo bendruomenė Akstinų kaimo bendruomenės patirtų ir būtinų išlaidų finansavimas

548,90

Kaimų bendruomenė „Gruzdiškė“

 

Kaimų bendruomenės „Gruzdiškė“ veiklos stiprinimas

593,27

Šiluvos bendruomenė „Aušrinė“ Materialinės bazės ir veiklos  stiprinimas

900,00

Skirmantiškės kaimo bendruomenė Skirmantiškės kaimo bendruomenės veiklos stiprinimas

800,00

Žaiginio bendruomenė „Bitupis“ Gyvename saugiai, taupiai ir tvarkingai

1034,51

Lietuvos ūkininkų sąjungos Raseinių skyrius Lietuvos ūkininkų sąjungos Raseinių skyriaus veiklos stiprinimas

1100,00

Milašaičių kaimo bendruomenė Milašaičių kaimo aplinkos gražinimas

2389,00

Raseinių rajono kaimų bendruomenių sąjunga Raseinių rajono kaimo bendruomenių sąjungos veiklos stiprinimas

8150,31

Didžiulių kaimo bendruomenė

 

Didžiulių kaimo bendruomenei suteiktų paslaugų apmokėjimas

64,13

Kaimų bendruomenė „Steponkaimis“ Bendruomeninės veiklos vykdymas

100,00

Asociacija „Ariogalos bendruomenė“ Bendruomenės veiklos sąlygų gerinimas

136,89

Visuomeninė organizacija „Norgėlų kaimo bendruomenė“ Bendruomenės veiklos skatinimas

234,00

Visuomeninė organizacija kaimų bendruomenė

„Pagraja“

Kaimų bendruomenės „Pagraja“ veiklos ir saugumo stiprinimas

241,00

Ramonų kaimo  bendruomenė Ramonų kaimo  bendruomenės veiklos gerinimas

250,00

Paupio kaimų  bendruomenė Bendruomeniškumo skatinimas ir kokybiškesnių gyvenimo  sąlygų sudarymas

305,00

Gervinės kaimo bendruomenė

 

Bendruomenės istorijos įprasminimas ir jaunimo veiklos stiprinimas

345,00

Visuomeninė organizacija kaimų bendruomenė „Butkiškės“ Butkiškės  kaimo bendruomenės bendros veiklos stiprinimas

350,00

Kaimų bendruomenė „Berteškiai“ Berteškių gyventojų aktyvaus laisvalaikio skatinimas

350,00

Gėluvos kaimo bendruomenė Bendruomeninės veiklos stiprinimas Gėluvos kaimo bendruomenėje

365,84

Pramedžiavos kaimų bendruomenė

 

Pramedžiavos kaimų bendruomenės narių įvairių veiklos sričių aktyvinimas

391,00

Mažosios Viduklės kaimų bendruomenė Bendruomenės veiklos užtikrinimas

392,00

Kaimų bendruomenė „Lyduvėnai“ Lyduvėnų kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas

470,00

Kilupių kaimo bendruomenė Bendruomenės patalpų pritaikymas naudojimui

577,21

Visuomeninė organizacija Pašešuvio kaimo bendruomenė Pašešuvio kaimo bendruomenės veiklos ir materialinės bazės stiprinimas

590,10

Kaimų bendruomenė „Viduklė“ Kaimų bendruomenės „Viduklė“  veiklos stiprinimas

939,48

Nemakščių bendruomenės santalka Nemakščių bendruomenės santalkos veiklos tęstinumas

1144,07

Raseinių rajono Mirklių kaimo bendruomenė Mirklių kaimo bendruomenės veiklos stiprinimas

700,00