Paskirstytos Kaimo plėtros ir bendruomenės aktyvinimo programos lėšos

Raseinių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius paskelbęs kvietimą teikti paraiškas Raseinių rajono savivaldybės Kaimo plėtros ir bendruomenės aktyvinimo programos įgyvendinimui pagal priemonę „Kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupių ir kitų su kaimo plėtra susijusių NVO veiklos rėmimas“ gavo net  59 paraiškas.
   Programos tikslas – skatinti Raseinių rajono kaimo gyventojų bendruomeniškumą, verslumą, dalyvavimą kultūros, sporto ir kitose veiklos srityse, sudaryti kokybiškesnes gyvenimo sąlygas kaimo vietovėse.
   Gautas paraiškas kovo 31 d. vertino Raseinių rajono savivaldybės Kaimo plėtros ir bendruomenės aktyvinimo programos paraiškų vertinimo komisija, sudaryta Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. A1-275 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės Kaimo plėtros ir bendruomenės aktyvinimo programos paraiškų vertinimo komisijos patvirtinimo“. Atsižvelgęs į komisijos sprendimą, balandžio 8 d. Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius pasirašė įsakymą Nr. A1-328 „Dėl lėšų skyrimo kaimų bendruomenėms“. Iš viso skirta 40842,95 Eur šiems projektams:
 
 

Eil. Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

Skiriama lėšų suma, Eur

1. Kalnujų Šv. Viktoro parapija Kalnujų Šv. Viktoro parapijos komunalinių išlaidų kompensavimas 31,68
2. Paupio Šv. Šeimos – Jėzaus, Marijos ir Juozapo parapija Komunalinių išlaidų kompensavimas 48,48
3. Butkiškės Šv. Jono Krikštytojo parapija Butkiškės Šv. Jono Krikštytojo parapijos komunalinių išlaidų kompensavimas 52,20
4. Paliepių Šv. Kryžiaus parapija Paliepių Šv. Kryžiaus parapijos komunalinių išlaidų kompensavimas 54,00
5. Milašaičių Nukryžiuotojo Jėzaus parapija Komunalinių išlaidų kompensavimas 55,80
6. Alėjų Švč. Trejybės parapija Alėjų Švč. Trejybės parapijos komunalinių išlaidų kompensavimas 68,04
7. Žaiginio Šv. Antano Paduviečio parapija Komunalinių išlaidų kompensavimas 78,24
8. Lyduvėnų Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapija Komunalinių išlaidų kompensavimas 68,40
9. Viduklės Šv. Kryžiaus parapija Komunalinių išlaidų kompensavimas 192,60
10. Betygalos Šv. Mikalojaus parapija Betygalos Šv. Mikalojaus parapijos komunalinių išlaidų kompensavimas 219,12
11. Raseinių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija Raseinių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos komunalinių išlaidų kompensavimas 173,40
12. Nemakščių Švč. Trejybės parapija Komunalinių išlaidų kompensavimas 274,80
13. Girkalnio Šv. Jurgio parapija Komunalinių išlaidų kompensavimas 259,92
14. Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo parapija Komunalinių išlaidų kompensavimas 219,96
15. Kauno arkivyskupijos kurija Komunalinių išlaidų kompensavimas 492,12
16. Raseinių rajono kaimų bendruomenių sąjunga Raseinių rajono kaimo bendruomenių sąjungos 2021 m. veiklos aktyvinimas 15166,80
17. Kaimų bendruomenė „Viduklė“ Veiklos aktyvinimas bendruomenėje 1574,63
18. Kaimų bendruomenė „Betygala“ Bendruomeninės veiklos aktyvinimas 1021,56
19. Kaimų bendruomenė „Saugailiai“ Saugailių bendruomenės veiklos sąlygų gerinimas 917,06
20. Kaimų bendruomenė „Steponkaimis“ Bendruomeninės veiklos sąlygų gerinimas 875,84
21. Ramonų kaimo bendruomenė Ramonų kaimo bendruomenės veiklos stiprinimas ir materialinės bazės apsauga 939,55
22. Užkalnių kaimo bendruomenė Bendruomenės veiklos stiprinimas 680,00
23. Visuomeninė organizacija kaimų bendruomenė „Pagraja“ Kaimų bendruomenės „Pagraja“ veiklos stiprinimas 260,00
24. Visuomeninė organizacija kaimo bendruomenė „Gynėvė“ Bendruomeninės veiklos aktyvinimas 343,40
25. Gintaro kaimų bendruomenė Gintaro kaimų bendruomenės poreikių tenkinimas 346,00
26. Kaimo bendruomenė „Vengerskai“ Kaimo bendruomenės „Vengerskai“ veiklos  stiprinimas 293,42
27. Kaimo bendruomenė „Bliūdžiai“ Bendruomeninės veiklos stiprinimas 360,00
28. Lenkelių kaimo bendruomenė Bendruomenės socialinio gyvenimo gerinimas 375,92
29. Kaimų bendruomenė „Berteškiai“ Bendruomenės veiklos aktyvinimas 350,00
30. Betygalos kaimų bendruomenė „Židinys“ Bendruomenės veiklos aktyvinimas 345,00
31. Kaimų bendruomenė „Biliūnai“

 

Kaimų bendruomenės „Biliūnai“ narių aktyvinimas, vienijimas, veiklos stiprinimas ir gyvenamosios aplinkos gerinimas 311,60
32. Paupio kaimų bendruomenė Bendruomenės narių aktyvinimas ir kokybiškesnių gyvenimo  sąlygų sudarymas 400,00
33. Visuomeninė organizacija Pašešuvio kaimo bendruomenė Pašešuvio kaimo bendruomenės veiklos ir materialinės bazės stiprinimas 358,08
34. Visuomeninė organizacija Pašaltuonio kaimų bendruomenė „Šaltuona“ Bendruomenės „Šaltuona“ veiklos stiprinimas 435,48
35. Šiluvos bendruomenė „Aušrinė“ Materialinės bazės ir veiklos stiprinimas 377,00
36. Visuomeninė organizacija „Kaulakių kaimo bendruomenė“  Kaulakių kaimo bendruomenės veiklos aktyvinimas 405,00
37. Lakštučių kaimų bendruomenė Lakštučių kaimų bendruomenės veiklos stiprinimas 340,00
38. Kaimo bendruomenė „Palukštys“ Mes – už Raseinių rajono kultūros paveldą ir tradicijų išsaugojimą 300,05
39. Visuomeninė organizacija Ilgižių krašto kaimų bendruomenė „Santaka“ Bendruomenės veiklos skatinimas 338,48
40. Kaimų bendruomenė „Dumšiškiai“ Dumšiškių bendruomenės veiklos organizavimas ir stiprinimas 358,84
41. Kaimo bendruomenė „Kalnujai“ Bendruomenės veiklos stiprinimas 460,00
42. Kaimų bendruomenė „Girkalnis“ Kaimų bendruomenės „Girkalnis“ būtiniausių poreikių tenkinimas 411,83
43. Alėjų kaimo bendruomenė Alėjų kaimo bendruomenės veiklos užtikrinimas 450,00
44. Gylių kaimo bendruomenė Bendraukime dalindamiesi gerumu 398,68
45. Visuomeninė organizacija „Vosiliškio kaimo bendruomenė“ Vosiliškio kaimo bendruomenės veiklos stiprinimas 655,32
46. Gervinės kaimo bendruomenė Tradicijų tęstinumas ir naujų veiklų įgyvendinimas 600,00
47. Didžiulių kaimo bendruomenė

 

Didžiulių kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas ir sukūrimas 653,21
48. Katauskių kaimo bendruomenė Katauskių kaimo bendruomenės veiklos išlaidų finansavimas 586,00
49. Asociacija „Ariogalos bendruomenė“ Kad visiems būtų gera 412,32
50. Nemakščių bendruomenės santalka Nemakščių bendruomenės santalkos veiklos tęstinumas 815,00
51. Visuomeninė organizacija kaimų bendruomenė „Butkiškės“ Butkiškės kaimo bendruomenės veiklos stiprinimas 648,78
52. Gėluvos kaimo bendruomenė Bendruomeninės veiklos aktyvinimas Gėluvos kaimo bendruomenėje 680,00
53. Pramedžiavos kaimų bendruomenė Pramedžiavos kaimų bendruomenės narių veiklos aktyvinimas 543,25
54. Kaimų bendruomenė „Gruzdiškė“

 

Kaimų bendruomenės „Gruzdiškė“ veiklos stiprinimas 470,00
55. Kaimų bendruomenė „Sujainiai“ Kaimų bendruomenės „Sujainiai“ bendruomeninės veiklos stiprinimas ir aktyvinimas 611,00
56. Visuomeninė organizacija „Norgėlų kaimo bendruomenė“ Norgėlų bendruomenės veiklos stiprinimas 779,26
57. Visuomeninė organizacija „Slabada“ Visuomeninės organizacijos „Slabada“ visuomeninių ir bendruomenės poreikių tenkinimas 590,24
58. Kaimų bendruomenė „Lyduvėnai“ Lyduvėnų kaimo bendruomenės būtiniausių poreikių tenkinimas 915,59
59. Sargelių bendruomenės centras Sargelių bendruomenės centro veiklos aktyvinimas 400,00