Paskelbti valstybinių brandos egzaminų rezultatai

Rugpjūčio 5 d. Nacionalinis egzaminų centras paskelbė chemijos, fizikos, informacinių technologijų, užsienio kalbų rusų ir anglų, matematikos, istorijos, geografijos ir biologijos valstybinių brandos egzaminų rezultatus. Galime pasidžiaugti, kad mūsų rajone šiais metais yra net 27 šimtukai (praėjusiais metais buvo 10).

   Aukščiausiais balais įvertintos Raseinių rajono abiturientų anglų kalbos žinios. Šimto balų įvertinimą gavo net 19 abiturientų. 16 Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos abiturientų gavo šimtukus. Du šimtukai iškeliavo į Viduklės Simono Stanevičiaus gimnaziją ir vienas į Ariogalos gimnaziją. Anglų kalbos egzamino neišlaikė 4 rajono abiturientai.

   Raseinių rajone lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą laikė 190 abiturientų. Egzaminą Raseinių rajone išlaikė 92,1 proc. abiturientų (šalyje – 89,23 proc.). Du abiturientai iš lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino gavo šimtukus. Pirmieji paskelbti šimtukai iškeliavo į Šiluvos gimnaziją ir Prezidento Jono Žemaičio gimnaziją.

   Matematikos egzaminą šiais metais laikė 161 abiturientas. Du Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos abiturientai gavo 100 balų įvertinimą. Egzamino neišlaikė 39,7 proc. abiturientų (šalyje – 32,4 proc.).

   Istorijos ir biologijos egzaminus išlaikė visi abiturientai. Mūsų rajone po vieną šimtuką iš istorijos ir biologijos egzaminų gavo Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos abiturientai.

   Taip pat vienas Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos abiturientas gavo 100 balų iš informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino. Šio egzamino neišlaikė 2 abiturientai.

   Po ilgo laiko galime pasidžiaugti šimtuku iš fizikos valstybinio brandos egzamino, kurį gavo Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos abiturientas. Neišlaikiusiųjų šio egzamino nebuvo.

    Geografijos, chemijos ir vokiečių kalbos egzaminus išlaikė visi abiturientai, tačiau surinkusių 100 balų įvertinimą nebuvo.