Paskelbta gripo epidemijos pabaiga

Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nuo 2019 m. vasario 26 d. paskelbta gripo epidemijos pabaiga Raseinių rajono savivaldybėje.

Šis įsakymas priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-58 „Dėl Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros taisyklių 7.2 papunkčiu ir atsižvelgiant į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Raseinių skyriaus

2019 m. vasario 25 d. raštą Nr. (2-25 16.1.1 E)2-9005 ,,Dėl gripo epidemijos pabaigos paskelbimo Raseinių rajone“.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė