„Pasaulio lietuvių vienybės krivūlė“ iš Raseinių iškeliavo į Vilnių

  Antradienį Raseinių rajono savivaldybės mero patarėja Vaida Tunaitienė perdavė Vilniaus „Rotary“ klubo prezidentui Rimantui Povilui Jogėlai pereinamąją ąžuolinę krivūlę, skelbiančią žinią apie rengiamą statyti Europos parke (Vilniaus r.) monumentą „Pasaulio Lietuvių vienybės karūna“. Šią krivūlę, kaip pritarimo ir įsipareigojimo prisidėti prie monumento statybos simbolį, Raseinių rajono savivaldybės meras Algirdas Gricius oficialiai buvo perėmęs iš Kelmės rajono savivaldybės per Kovo 11-osios minėjimą Šiluvoje.

   „Būsimasis monumentas simbolizuos pasaulio lietuvių vienybę ir susitelkimą dirbti mūsų protėvių žemės labui. Tiktai būdami vieningi išliksime stiprūs kaip tauta. Linkime ir jums prisidėti prie šio kilnaus tikslo“, – teigė V.Tunaitienė sostinės „Rotary“ klubo renginyje.

   Šį projektą pasiryžęs įgyvendinti skulptorius Gediminas Radzevičius pridūrė, kad šią idėją jis puoselėjo jau seniai, bet ją iki galo subrandino būtent šiemet, švenčiant Lietuvos valstybės šimtmetį. Skulptorius buvo atvykęs į Raseinius, dalyvavo Savivaldybės tarybos posėdyje, kuriame pristatė savo tikslą ir paprašė rėmimo. Taryba monumento statybai skyrė 1000 eurų.

   „Pasaulio lietuvių vienybės karūna“ – paminklas, kurio idėjinę esmę atskleidžia iš gilios praeities išlikę baltų kultūros ženklai ir simboliai. Lietuvių tautos pamatų kertiniai akmenys – gimtoji kalba, tikėjimas, istorinė atmintis, tautinės tradicijos, kūryba ir vienybė. Tautos istorinio kelio ir kūrybinių galių viršūnė – Lietuvos valstybė, kurios atkūrimo šimtmečio jubiliejui skiriamas šis monumentalus paminklas.

   Projektui įgyvendinti reikėtų apie 1 mln. eurų. Kadangi šis monumentas skirtas pasaulio lietuvių, gyvenančių Lietuvoje ir už jos ribų, vienybei stiprinti, tautos sutelktumo idėjai išreikšti, nutarta, kad jo statyboje turėtų galimybę dalyvauti visa tauta, norinti prisidėti konkrečiu indėliu. Gvildenant tautos vienybės idėją, buvo nutarta kelti simbolinę lėšų rinkimo „bangą“, kuri prasidėjo nuo Neringos ir nusiris net iki Čikagos.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė