Pasakyk savo nuomonę

Nuo spalio 2 d. vyksta vietos gyventojų apklausa dėl Raseinių rajono savivaldybės seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo. Rajono meras Algirdas Gricius ir mero pavaduotoja Gitana Rašimienė spalio 2 d. lankėsi kai kuriose seniūnijose ir domėjosi, kaip apklausa vyksta, ar tam nėra kokių trukdžių ir pan. Rajono vadovai savo gyvenamosiose seniūnijose dalyvavo apklausoje.
Apklausa vyks visą šią savaitę darbo dienomis ir valandomis. Jos tikslas – sužinoti vietos gyventojų nuomonę dėl Raseinių rajono savivaldybės seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo pagal parengtą dokumentą.
Pirmąją apklausos dieną gyventojai nebuvo labai aktyvūs.
Tokią žinutę radau Raseinių savivaldybės internetinėje svetainėje.
Ar žinote, kad gyventojų aktyvumas gali lemti tolimesnius rajono politikų ir administracijos sprendimus dėl seniūnijų reorganizavimo į biudžetines įstaigas, be buhalterijos, papildomą etatų steigimą seniūnijose ir didesnius savivaldos išlaikymo kaštus? Ar žinote, kad teritoriniai pakeitimai tiesiogiai palies dalį Raseinių kaimiškosios, Kalnujų, Girkalnio, Ariogalos kaimiškosios, Betygalos, Pagojukų ir Paliepių seniūnijų gyventojų, nes keisis jų gyvenamosios vietos ir turimo turto vietos duomenys (gyvenamosios vietos deklaravimo, adreso duomenys, turto registro duomenys)? Ar turite informaciją, kiek tai kainuos ir kokia naudą iš pakeitimų gaus gyventojai? Kviečiu įsigilinti į visą informaciją, dėl vykdomos apklausos, pasverti visus už ir prieš. Svarbiausia nepavėluoti išreiškiant savo nuomonę. Visų rajono gyventojų nuomonė labai svarbi. Būkite aktyvūs, sąmoningi ir pilietiški drąsiai pasakykite savo nuomonę ir nueikite iki seniūnijos.