Partizanų mūšio inscenizacija „Didvyriai išlieka mūsų širdyse“

Šiandien liepos 31 dieną, Raseinių rajono, Ariogalos seniūnijoje, Daugėliškių miške prie atstatyto partizanų bunkerio prasidėjo Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir Laisvės kovų dalyvių sąskrydis SU LIETUVA ŠIRDY“.

Sąskrydžio jaunimo diena pradėta partizanų mūšio inscenizacija „Didvyriai išlieka mūsų širdyse“.

Po dviejų visiems susirinkusiems parodytų inscenizacijų visi buvo vaišinami kareiviška koše, vyko susitikimai ir pokalbiai su partizanais, ryšininkais, tremtiniais.

Ariogalos, Raseinių, Radviliškio rajonų trikampyje buvo Prisikėlimo partizanų apygardos veikimo ribos. Čia, kaip ir visoje Lietuvoje, vyko nuožmios kovos su okupantais, išdavikais, kolaborantais. Ariogalos rajonas garsus savo kultūros paveldu, istorija. Keli kilometrai nuo Ariogalos stūkso Daugėliškių miškas, kuriame buvo Prisikėlimo partizanų apygardos štabo bunkeris, 1949 metais visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavime patvirtintas Lietuvos partizanų generalinio štabo vieta. 1950 m. liepos mėn. 22 dieną čia žuvo Prisikėlimo apygardos partizanų vadas, 1949 m. vasario 16-osios Deklaracijos signataras Leonardas Grigonis-Užpalis, Maironio rinktinės kovotojai Aleksas Meškauskas-Elytė, Juozas Tomkus-Gabrys, Vytautas Kuzmickas-Sakaliukas ir partizanas, slapyvardžiu Banga (pavardė nežinoma).

no images were found