Parodos „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika ir Šiluva“ atidarymas

Šiluvos piligrimų centre kovo 13 d. 14 val. atidaroma paroda ,,Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika ir Šiluva”, skirta „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 50 metų jubiliejui. Tai jau antrasis renginys, skirtas „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 50 metų jubiliejui, kurį organizuoja Šiluvos piligrimų centras. Parodoje atskleidžiamas abipusis „LKB kronikos“ ir Šiluvoje apsireiškusios Dievo Motinos ryšys. Todėl, simboliškai, paroda bus atidaroma Švč. M. Marijos dieną ir jubiliejaus išvakarėse, o uždaroma birželį – Gyvosios piligrimystės mėnesį. „LKB kronika“ buvo rašoma Dievo Motinos užtarimo dėka, o apie Gyvosios piligrimystės tradiciją Šiluvoje sovietmečiu taip pat žinome tik iš „LKB kronikos“ medžiagos.

Dievo Motinos apsireiškimo vieta buvo maldos vieta, kuri stiprino tikinčiuosius rezistenciniame pogrindžio pasipriešinime sovietmečiu bei skatino atrasti maldos už Lietuvos laisvę formas sunkiomis sąlygomis: eisenas – atgailos keliones, procesijas ir Gyvojo Rožinio maldos susitikimus kiekvieno mėnesio 13 d. Padėkos už laisvę eisenos paskutinį rugpjūčio mėnesio sekmadienį ir Švč. Mergelės Marijos šventė kiekvieno mėnesio 13 d., meldžiantis Rožinį, kaip Gyvoji piligrimystė tapo neatsiejama Šiluvos savasties dalimi iki šių dienų.

Parodoje chronologine tvarka atskleidžiamos keturios svarbiausios Šiluvos šventovei temos, aprašytos „LKB kronikoje“: 1972–1985 m. Šilinių atlaidai; 1975–1980 m. maldingos eisenos iš Tytuvėnų į Šiluvą paskutinį rugpjūčio šeštadienį / sekmadienį; 1980–1981 m. suėmimai už eisenas į Šiluvą; 1976–1983 m. Airijos katalikų palaikymas ir dovana Lietuvos katalikams. Parodoje bus eksponuojamos „LKB kronikos“ ištraukos, fotografijos, religiniai atributai ir asmeniniai daiktai iš ses. Reginos Editos Teresiutės, SJE, asmeninio archyvo, iliustruojantys 7-8 dešimtmečio Šiluvos šventovę. 

,,Sveika, Marija, malonės pilnoji … iš tūkstantinės minios širdžių sutartinai skambėjo galingi maldos žodžiai; juos kartojo miškas paslaptingu ošimu, ir visas oras tarsi virpėjo džiaugsmu, pritardamas žygiuojančios minios taktui.“ (LKB Kronika, 1977, t. 4, Nr. 30, p. 394) Ši paroda yra apie Laisvę, Šiluvos Gyvąją piligrimystę sovietmečiu, sužadinanti Gyvosios piligrimystės troškimą ir norą išgyventi Dievo Motinos apsireiškimą šiandien. Parodą bus galima aplankyti Šiluvos piligrimų centre antradieniais – sekmadieniais iki birželio 25 d.

Šiluvos piligrimų centro informacija