Parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė

 

 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos informuoja, kad  nuo spalio 19 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė“. Paraiškos bus renkamos šalies rajonų savivaldybėse iki lapkričio 20 d.  
 
Parama skirta paremti ūkininkus ir ūkio subjektus, itin nukentėjusius dėl šiemet paskelbtos ekstremalios situacijos, susijusios su COVID-19 plitimu šalyje. Parama bus siekiama gerinti visų ūkių ekonominės veiklos rezultatus, sudaryti palankias sąlygas ūkių restruktūrizavimui ir modernizavimui, visų pirma siekiant intensyvinti dalyvavimą rinkoje ir orientavimą, žemės ūkio įvairinimą, taip pat palengvinti veiklos įvairinimą, mažųjų įmonių kūrimą ir plėtojimą, darbo vietų kūrimą.
 
Kas gali teikti paraiškas?
  • žemės ūkio veiklos subjektai – fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų, išskyrus žuvininkystės produktus, perdirbimu;
  • labai mažos ir mažos įmonės (neatsižvelgiant į jų teisinę formą, išskyrus žemės ūkio veiklos subjektus), užsiimančios žemės ūkio produktų, išskyrus žuvininkystės produktus, perdirbimu;
  • fiziniai asmenys, savarankiškai vykdantys veiklą pagal verslo liudijimą ar įregistravę individualią veiklą, užsiimantys Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytų žemės ūkio produktų, išskyrus žuvininkystės produktus, perdirbimu. Perdirbimo proceso rezultatas gali būti produktas, kuriam tas priedas netaikomas. Produktas turi būti skirtas maistui.
Daugiau informacijos rasite čia