Pagerbti dar penki rajono ilgaamžiai

Savivaldybės vadovai sausio 16 -21 dienomis aplankė ir garbingų sukakčių proga pasveikino dar penkis rajono ilgaamžius.

   Sausio 16 d. 90-metį atšventė raseiniškė Irena Elzbergaitė. Jubiliatė kilusi nuo Alėjų kaimo, augo su seserimi ir broliu, kuris jau amžinąjį atilsį. Irena šeimos nesukūrė, savo gyvenimą nukreipė, galima sakyti, Dievop. Visą gyvenimą ji šeimininkavo pas kunigus, o paskutinė jos tarnystė buvo pas šviesaus atminimo Šiluvos Tėveliuku vadintą monsinjorą Eduardą Simašką, kuris savo žemišką kelionę baigė prieš aštuonerius metus, sulaukęs 101 metų.  Ilgametė tarnystė dvasininkams ir pačiai Irenai suteikia sielos ir kūno stiprybės, nes devyniasdešimtmetį ji sutiko tiesi ir energinga, guvaus proto, su šviesiame veide spindinčiomis akimis. Prieš gerą dešimtmetį Vasario 16-sios proga Irenai Elzbergaitei buvo įteikta tuomečio Savivaldybės mero padėka už nuoširdų darbą mūsų valstybės labui, o 2016 m. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga Irenai įteikė padėką už tai, kad ji suteikė galimybę savo žemės lopinėlyje įamžinti partizanų atminimą. 

   Jubiliejaus dieną pas Ireną sugužėjo ir sveikatos bei šviesių dienų linkėjo didelis būrys svečių – sesuo, dukterėčios su šeimomis iš Kauno, Šiaulių. Prie sveikintojų būrio prisijungė ir Savivaldybės meras Algirdas Gricius, mero pavaduotoja Gitana Rašimienė ir Raseinių miesto seniūnijos seniūnas Artūras Milašauskas.

   Sausio 18 dieną 90-ąjį gimtadienį atšventė raseiniškė Bronislava Pečiulienė. Bronislavos vaikystė prabėgo Slabados kaime, šeimoje su dviem jaunesnėmis sesėmis. Jaunystės džiaugsmą užtemdė karas – teko bėgti iš namų, o po karo gimtuosius namučius rado nuniokotus. Toks laikmetis buvo – kūrėsi kolūkiai, Bronislava įsidarbino kolūkio skaitykloje, kur jai reikėjo leisti sienlaikraštį. Jubiliatė pamena tuomet patirtą baimę, kad jos rašyti straipsniai gali kam nepatikti – juk buvo pokaris, daug vyrų miškuose galvas už laisvę dėjo… 

   20-metė Bronislava susipažino su savo būsimu vyru Izidoriumi iš gretimo Dumšiškių kaimo. Keleriais metais vyresnis, darbštus jaunuolis palenkė merginos širdį, o po trejų metų, pastatęs namą Raseiniuose, jis ir pasipiršo. Vestuves atšoko per pačias Sekmines – tada buvo retenybė, kad per tokią šventę tuoktųsi iškilmingai bažnyčioje. Bronislava didžiąją gyvenimo dalį dirbo namuose – rūpinosi šeima. Išgyventi iš vyro, tuometinės plentų valdybos kelių meistro, algos buvo nelengva. Abu triūsė augindami daržoves, veždavo jas parduoti į turgų – net Kaliningrado ar Rygos. Bronislavai teko paplušėti ir tuometinėje pagalbinėje mokykloje naktine aukle, o po budėjimo – vėl ūkio darbai laukdavo. Darbštūs sutuoktiniai drauge užaugino dukrą ir sūnų, kurie padovanojo dvi anūkes, o šios – 4 proanūkius. Moteris  jau seniai Amžinybėn išlydėjo savo vyrą, o prieš keletą metų tuo pačiu keliu iškeliavo ir sūnus. Šiandien mylimą mamytę šiluma ir rūpesčiu apgobia dukra Vida, dažnai lanko anūkės su šeimomis ir džiaugiasi, kad turi močiutę bei promočiutę.

   Garbingos sukakties sulaukusios Bronislavos pasveikinti atvyko Savivaldybės mero pavaduotoja Gitana Rašimienė, Raseinių seniūnijos seniūnas Artūras Milašauskas, kurie perdavė ir mero Algirdo Griciaus gerus žodžius. Močiutei palinkėjo Dievo palaimos, sveikatos ir kuo ilgiau džiaugtis artuma su brangiais žmonėmis.

   Sausio 20 dieną 90-metį atšventė Antanas Lukošius, kartu su žmonele Ona Vitalija jau 55-erius metus  gyvenantis Ariogalos seniūnijos Paliepių kaime.  Antanas čia gimė ir augo, Paliepių pradžios mokykloje baigė 6 klases. Tėvai ūkininkai nei jaunesnio brolio, nei Antano nelepino – kiek ūgtelėjusiam įdavė arklio botagą į rankas ir pirmyn – žemės arti, prie ūkio plušti. Su siaubu Antanas prisimena karo metus, kai jis, dar nepilnametis, tik per plauką išvengė kulkos. Skaudžias akimirkas sušvelnina prisiminimai apie sutiktą gyvenimo draugę Oną Vitaliją, kartu užaugintus vaikus – dukrą ir sūnų, o šiandien širdį džiugina jau keturi anūkai. Vyriškis visą gyvenimą dirbo kolūkyje brigadininku, sandėlininku, buvo aktyvus visuomenininkas, dalyvavo saviveiklos būreliuose – ir dainuodavo, ir šokdavo, ir vaidindavo, ir piešdamas savo meninius gebėjimus parodydavo. Garbingą jubiliejų atšventęs Antanas – dar tvirtas ir tikras savo namų šeimininkas, o kai reikia – pats savo automobiliu ir į Ariogalą nuvažiuoja. Pasveikinti jubiliato ir ilgų metų bei stiprybės palinkėti nuvyko Savivaldybės meras Algirdas Gricius, vicemerė Gitana Rašimienė, Ariogalos seniūnijos seniūnė Valerija Jankauskienė su pavaduotoju Kazimieru Klimu ir kaimo bendruomenės „Paliepiai“ pirmininkas Benediktas Siliūnas.   

   Tą pačią sausio 20 dieną 90-ies metų sukaktį atšventė Ariogalos mieste gyvenantis Stanislovas Poška. Milašaičių kaime, ūkininkų šeimoje išaugęs Stanislovas – vyriausias iš 5 vaikų.  Baigęs Raseinių mechanizacijos profesinę mokyklą, ilgus metus dirbo Raseinių melioracijos statybos montavimo valdyboje ekskavatorininku ir buldozerininku, už gerą darbą yra gavęs įmonės vadovo padėką.  Su žmona Eugenija jau 58 metus kartu gyvena Ariogaloje. Užaugino dukrą ir sūnų, o šie susilaukė po porą vaikų, kurie 5 proanūkius padovanojo. Jubiliatas merą Algirdą Gricių, vicemerę Gitaną Rašimienę ir seniūną Saulių Buividą  sutiko gerai nusiteikęs, o pasakodamas apie savo gyvenimą šmaikštavo ir nestokojo entuziazmo. Savo ilgaamžiškumo paslaptį atskleidė – taurelę reikia saikingai kilnoti… Žmona Eugenija sako, kad jis geras vyras ir tėvas buvo, jautė poreikį pakeliauti, pasižvalgyti. Ir tai patvirtina pats Stanislovas: šiemet jis laukia popiežiaus į Lietuvą atvykstant. Jubiliatas jau susižiūrėjo autobusų tvarkaraščius ir pasiruošęs važiuoti į Vilnių popiežių sutikti!  „O ko man nekeliauti? – šypsosi ilgaamžis. – Mano metuose autobusų bilietai pigiai kainuoja…“    

   Ariogalos seniūnijos Draustinės kaime gyvenanti Jadvyga Karosienė sausio 21 dieną sutiko 90-metį. Jubiliatė jau daug metų našlauja, gyvena viena, dukterų padedama, o svečius sutiko su dukra Vanda, kuri iš Raseinių nuolat atvažiuoja pasirūpinti mamyte. Kėdainių rajono Langakių kaime, ūkininkų šeimoje gimusi Jadvyga užaugo su trimis broliais ir seseria. Čekiškės mokykloje baigė 4 klases. 1955 m. sutiko savo gyvenimo draugą Kazį ir vos po kelių savaičių pažinties nutekėjo į Draustinės kaimą. Sutuoktiniai užaugino dvi dukras, sulaukė keturių anūkų, o pernai giminę pradžiugino ir proanūkis. Jadvyga visą gyvenimą  sunkiai dirbo kolūkiuose lauko darbininke, savame ūkelyje sukosi, mėgo austi, siūti, megzti, surasdavo laiko ir knygai. ilgaamžė sako besijaučianti gerai ir sveikata negalėtų skųstis, jei ne kojos, nuo sunkių darbų pavargusios. Būtent todėl vos prieš 6-erius metus moteris atsisakė visą gyvenimą laikytos karvutės, kitų gyvulių.  

   Jubiliatė nuoširdžiai džiaugėsi svečiais ir neslėpė pažinusi merą, nes nuolat spaudą skaito… Moteris noriai šnekučiavosi bei parodė nuotraukas, kuriose įamžintos jos ir artimų žmonių gyvenimo akimirkos – šventės su broliais, vaikais, anūkais. Meras Algirdas Gricius, vicemerė Gitana Rašimienė ir seniūnijos vadovai šiltai palinkėjo Jadvygai sveikatos, šviesių dienų ir naujų jubiliejų.

Šaltinis:Raseinių rajono savivaldybė