Paaiškėjo naujas Raseinių hipodromo nuomininkas

Viešoji įstaiga Raseinių hipodromas (kodas 301674026, buveinė: Paraseinio g. 16, Dumšiškių k., LT-60110 Raseinių r.) 2023 m. vasario 8 d. paskelbė Raseinių hipodromui nuosavybės teise priklausančių arklidės ir hipodromo pastatų ir statinių, esančių adresu: Raseinių r. sav. Paliepių sen., Dumšiškių k., Dumšiškių g. 2 ir Raseinių r. sav., Paliepių sen., Dumšiškių k., Paraseinio g. 16 viešąjį nuomos konkursą. Konkurse dalyvavimo vienas pareiškėjas.
   2023 m. vasario 27 d. Viešosios įstaigos Raseinių hipodromas direktoriaus įsakymu sudaryta Įstaigos ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisija nusprendė, kad viešąjį nuomos konkursą laimėjo Viešoji įstaiga Respublikinė lenktyninių žirgų lyga.
     Konkurse dalyvavimo vienas pareiškėjas. Sutartį su nauju nuomininku planuojama pasirašyti 2023 m. kovo 1 d.
 

     Viešosios įstaigos Raseinių hipodromas informacija, Vytaliaus Judicko nuotrauka