Orų prognozė pakeitusi pasaulį

Šį kartą šiek tiek kitoks įrašas su gana įdomia istorija iš Jungtinės Karalystės. Visai neseniai Prancūzijoje vyko sąjungininkų išsilaipinimo Normandijoje II pasaulinio karo metu metinės. Tačiau šis įvykis itin priklausė nuo oro ir jo prognozių.

1944 m. sumanyta atverti antrą vakarinį frontą kare ir taip palaužti nacius. Vis dėlto norint tai įvykdyti reikia atlikti didžiulę jūrinę operaciją. Tačiau kaip tyčia išsilaipinti tinkamu metu užslinko neįprasta birželio mėnesiui audra (trečias vėjuočiausias birželis JK per istoriją).

Veikti buvo privalu greitai, kadangi išlaikyti planus slaptai labai sunku. Vis dėlto vyriausiasis karininkas atsakingas už orų prognozes kapitonas James Stagg ėmėsi iniciatyvos ir matydamas situacijos rimtumą įtikino vadus perkelti išsilaipinimą 24 valandoms. Kodėl tai svarbu? Ką tai reiškė?

Atminkim laiką – 1944 m. Orų radarų nėra, palydovų nėra, kompiuterių nėra net sapnuose, taigi telieka faktiniai stebėjimai. Britai turėjo pranašumą – jie nulaužė specialų nacių kodą, kuriuo buvo koduojami orų pranešimai iš okupuotų kraštų, o tuo tarpu naciai nežinojo kas vyksta virš Britų salų bei vandenyno ir pražiopsojo nedidelę ramesnių orų zoną, kurią anglai turėdami daugiau duomenų gerai identifikavo, bei kuria puikiai pasinaudojo. Nacių vadai manydami, kad tokiu prastu oru tikrai niekas nepuls, užsiėmė savais reikalais. Jeigu išsilaipinimas nebūtų perkeltas, daug karių būtų žuvę ne nuo priešų, bet šaltose ir aukštose Atlanto bangose

Taigi nepamirškim, jog orai veikia VISAS mūsų gyvenimo sritis ir jų numatymas yra svarbesnis nei gali pasirodyti.

Šaltinis: Orai ir klimatas Lietuvoje