Nuogos šėlionės pareigūnų nesudomino

Rugpjūčiui einant į pabaigą, internetinėje erdvėje pasirodė šokiruojančio turinio „filmukas“: jaunas vaikinas nepilnametės ir kitos dar visai mažutės mergytės akivaizdoje tabaluoja savo „grožybėmis“. Pareigūnai mano, kad nieko blogo tame nėra, vaikinas taip tik šėlioja.

„Filmukas“

Keistasis „filmukas“ pirmiausiaipasiekė žurnalistus. Veiksmovieta – Didžiulių kaimas mūsųrajone. Pagrindinis „aktorius“to kaimo gyventojas L., epizoduose – nepilnametė jo sesuo irvos ketverių metukų jo sesės dukra, atvežta paviešėti į kaimą pasmočiutę. Yra kambaryje ir daugiau atlikėjų, nes girdisi šaižusjų juokas. Akivaizdu, kad dirbair operatorius, visa tai filmuodamas.„Filmukas“ prasideda vienintelio vaizdo įraše matomo suaugusio žmogaus L. keistu šokiu. Jisneva mėgdžioja garsią estradosdainininkę. Prie jo prisijungianepilnametė mergaitė, kuri taippat demonstruoja savo choreografinius gebėjimus. Nuo jųstengiasi neatsilikti ir mažutėmergytė, kuri keletą kartų pastumiama. Nuo smūgių apvirtusi mergytė pravirksta, bet gal nelabai skaudžiai užsigauna, nes pašokusi vėl įsijungia į „šokį“.Vaikinas ima nusirenginėti…nusismaukia kelnes, nuogą užpakalį kiša mažylei prie veido, patabaluoja nuoga priekine savo vyriškumo dalimi… Mergytė, it gabi beždžionėlė, ima atkartoti suaugusio šokėjo judesius: bemat iki pusės lieka nuoga, smaukia žemyn kelnytes… Už „kadro“kažkas kvatoja…

Nieko neatsitiko?

 Žurnalistai, gavę į sveiko proto rėmus netelpantį vaizdo įrašą, persiuntė jį Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui. Šio skyriaus vedėja Regina Klevinskienė, „filmuke“ įžvelgusi mažamečio vaiko seksualinį tvirkinimą, negaišuodama parašė pareiškimą policijai. Netrukus buvo nustatytos pagrindinių aktorių ir atlikėjų asmenybės, apklausti visi, tuo metu buvę „filmavimo aikštelėje“, o taip pat ir pilnamečio L. tėvai, „kūrybinio proceso“ metu buvę darbe. Kaip bebūtų keista, nė vienas iš apklaustųjų nieko blogo tokiuose veiksmuose neįžvelgė. Girdi, jie taip tik šėliojo, jiems buvę gražu, nes „L. juokingai šoka“, „jam patinka, kai š jo juokiasi“. O ir mažylei tai patikę, nes ji taip pat „nusirengė ir ėmė atkartoti L. judesius“. „L. kartu su mažyle stumdėsi, jiems abiems tai patiko, mergaitė juokėsi, ji skausmo nepatyrė“. (Mes „filmuke“ matome ne vieną kartą pravirkstančią mergytę ir nepanašu, kad ji tai darytų iš malonumo. Matome, kaip vaikinas visu svoriu užkrinta ant mergytės.) Suprantama, savo kaltės nepripažino ir pats šokėjas L.: girdi, jis norėjo tik smagiai pajuokauti, mažylės jis neskriaudęs ir fizinio skausmo jai nesukėlęs, jos atžvilgiu tvirkinamųjų veiksmų neatliko ir tokio tikslo neturėjo… Prokurorai kartais pajuokauja, jog yra jų darbe viena auksinė taisyklė: prisipažink – bus lengviau, neprisipažink – nieko nebus. Kadangi nė vienas šio šokių vakarėlio dalyvių kaltu neprisipažino ir netgi nieko blogo tame neįžvelgė, tai ir pareigūnai atsisakė dėl to pradėti ikiteisminį tyrimą.

Apskundė prokurorui

Vaiko teisių skyriaus vedėja Regina Klevinskienė tokį policijos nutarimą negaišuodama apskundė prokurorui. Ji vis tik mano, kad atsisakymas pradėti ikiteisminį tyrimą yra neteisė- tas ir pažeidžiantis mažamečio vaiko interesus, nes taikant baudžiamuosius įstatymus būtina atsižvelgti ne tik į kalto asmens išsakytą gynybinę poziciją, bet ir į jo atliktus veiksmus. Juk šiuo konkrečiu atveju „šokėjėlis“ amoraliai išreikštais veiksmais skatino per ankstyvą mažamečio vaiko susidomėjimą lytiniais organais ir taip pakenkė mažamečio vaiko psichologinei būsenai bei asmenybės raidai, nes seksualinės žinios yra neadekvačiai išsamios vaiko amžiui. Savo nederamu elgesiu paskatino (išprovokavo) vaiką mėgdžioti, vaikas ėmė nusirenginėti. Savo vulgariais veiksmais kėsinosi į itin pažeidžiamo asmens – vaiko – neliečiamumą. Tai, kas akivaizdžiai matyti iš filmuotos medžiagos ir paties „šokėjėlio“ parodymų, vedėja mano, leidžia daryti išvadą, kad jau yra kilusios nepataisomos pasekmės – sutrikdyta natūrali vaiko vystymosi, augimo ir brendimo raida, ir šiuo metu niekas negali pasakyti, kokios įtakos toks įvykis turės tolesniam mažametės gyvenimui. Be to, vertinant nusikaltimo požymius, svarbesnę ir didesnę reikšmę privalo turėti ne kaltininko pozicija (nes jis visada sakys, kad nenorėjo nusikalsti), o objektyviai nustatyti požymiai ir mažametei padaryta žala. Juk tokio amžiaus, vos ketverių metukų, vaikas negali tinkamai įvertinti „juokavimo“ ar „linksminimosi“ ribų, todėl jos supratimas ir tuo drauge padaryta įtaka ir žala negali būti vertinama kaip suaugusio žmogaus supratimas. Mergaitės sąmonėje žala jau padaryta ir pasekmės kilo dėl paties lytinių organų ir nuogo kūno demonstravimo fakto: vaikui visiškai nesvarbu, ko siekė „šokėjėlis“.

Kaip išsiaiškinti be tyrimo?

Vaiko teisių gynėja atkreipia dėmesį, kad nepradėjus ikiteisminio tyrimo ir išsamiai neišsiaiškinus visų aplinkybių, negalima objektyviai įvertinti, ar tai buvo vienintelis toks epizodas? Ar ši mažylė nebuvo tvirkinama anksčiau? Ar nuo šio vaikino nėra nukentėję daugiau vaikų? (Tuo labiau, kad ši šeima yra įrašyta į socialinės rizikos šeimų sąrašą, tuose namuose dažnai lankosi socialinė darbuotoja.) Tai klausimai, į kuriuos teks atsakyti prokurorui. Regina Klevinskienė sako, kad ir ši institucija nėra paskutinė apskundimui, tačiau tikisi, kad to neprireiks.

Autorė: LINA PETRAUSKAITĖ

Šaltinis: www.musuraseiniai.info