Nepriklausomybės gynėjų aikštėje memorialiniai ženklai – obeliskas bus. Laikrodis?

2019 metų kovo 14 dieną, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje vyko Memorialinių ženklų pastatymo projekto „Lietuvos Laisvės kovų sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16-osios Deklaracijos signatarams Jonui Žemaičiui-Vytautui ir Petrui Bartkui – Žadgailai“ Nepriklausomybės gynėjų aikštėje, Raseiniuose, pristatymas.

Pristatyme dalyvavo: Algirdas Gricius – Raseinių rajono savivaldybės meras, Violeta Kolonaitienė – LGGRTC Memorialinio meno ir ekspertizės skyriaus vedėja, Algis Vyšniūnas – LGGRTC architektas, profesorius, Armandas Mockus – Raseinių rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas.

Deja pasigedome Raseinių miesto gyventojų kurių šiame pristatyme buvo tik du, taip pat pasigedome ir naujai išrinktų Raseinių savivaldybės tarybos narių kurie visur lindo prieš rinkimus o dabar kada reikia ir jau galėtų pradėti domėtis mieste vykstančiais pokyčiais jiems tai pasirodo neįdomu.

Taigi kadangi mes tokie „labai aktyvus“ vykstantiems pokyčiams mieste už tai ir nusprendžia už mus viska architektai ir kiti specialistai.

Kiek žinoma šiems ženklams buvo siūlomos trys vietos Raseinių mieste:

  1. Prie mokyklų tai: Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla ir Raseinių Prezidento Jono Žemaičio gimnazija.
  2. Raseinių Nepriklausomybės gynėjų aikštėję.
  3. Raseinių miesto Maironio parkas.

Pabandykime pasvarstyti mes nes valdžia jau nusprendė.

  1. Prie mokyklų tai: Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla ir Raseinių Prezidento Jono Žemaičio gimnazija. Turbūt pats geriausias pasirinkimas. Kodėl? Tai būtų ir šių ženklų traukos vieta ir kartu mokyklos pristatymas kuria pamatys šių vietų lankytojai, taip pat vykdami nuo vieno objekto iki kito pamatys ir mūsų miestą.

Renginio organizatorių nuomonė kitokia jie mano kad tai nėra geras variantas nes reikės vykti nuo vieno iki kito, o ir Raseinių Prezidento Jono Žemaičio gimnazija pati viduje daro kažką.

Galima tik pasakyti tiek, jeigu lankytojams tas ženklas bus neįdomus, tai galime statyti net jų kiemuose jie vis vien jo nematys.

  1. Raseinių Nepriklausomybės gynėjų aikštė. Tai geriausias variantas anot organizatorių ir mūsų specialistų puiki vieta ir labai tinkantis aikštės pavadinimas šiems memorialiniams ženklams ir tai kad jie bus vienoje vietoje.

Rekonstruojant aikštę buvo daug kalbama kad joje vyks daug renginių: mugių koncertų ir tt, padarytos net dvi mini scenos. Memorialinis ženklas tai ne paminklas ar amžino poilsio vieta, bet ženklas turbūt riboja renginių spektrą.

Na nebent man tai taip, aš jaučių pagarbą šiems žmonėms, bet to nemano organizatoriai ir Raseinių rajono savivaldybės specialistai, jų nuomone tai niekas ir prie jo aikštėje galima daryti viską.

  1. Raseinių miesto Maironio parkas. Ši vieta tiko tik vienam Raseinių rajono savivaldybės specialistui, kuris labai norėjo kad ten jie stovėtų, bet čia galime pasidžiaugti kad nugalėjo sveikas protas. Turbūt visi matome parka ir jo užstatymą ko gero ten šie ženklai labai sunkiai įsivaizduojami.

Pristatymo metu buvo paliesti ir kiti aikštės užstatymo klausimai. Raseinių savivaldybės meras Algirdas Gricius teiravosi gyventojams labai aktualia tema, ar statant obeliską būtų galimybė į obeliską įterptį laikrodį kurio kaip žinome labai nori miesto bendruomenė. Šis pasiūlymas dėl laikrodžio nelabai domino specialistus kaip matėsi iš jų atsakymų. Taigi laikrodis kuris buvo nežinia ar bus. Galime tik priminti specialistų žodžius apie laikrodį prieš aikštės renovaciją, tada buvo kalbama kad bus ne senasis laikrodis gražintas bet pastatytas naujas.

Kadangi miesto gyventojų pristatyme nebuvo daug tai gal galite išsakyti savo nuomone apie visą tai komentaruose ar siusdami viską el. p. info@raseiniai.lt

Mindaugas Tučas