Nekilnojamojo turto pardavimo viešo aukciono sąlygos

Nekilnojamasis turtas ir jam priskirtas žemės sklypas:

Gyvenamasis namas (unikalus Nr. 7294-9008-4018, plotas 48,85 kv. m), viralinė (unikalus Nr. 7294-9008-4029, plotas 61,00 kv. m), daržinė (unikalus Nr. 7294-9008-4036, plotas 70,00 kv. m), malkinė (unikalus Nr. 7294-9008-4040, plotas 15,00 kv. m), kiemo statiniai (unikalus Nr. 7294-9008-4050) ir 0,1596 ha žemės sklypas (kadastrinis Nr. 7203/0003:182), Ūturių k. 3, Betygalos sen., Raseinių r. sav.

Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo kaina

Iš jos: pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina, Eur

Iš jos: žemės sklypo pradinė pardavimo kaina*

Kainos didinimo intervalas

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis

Aukciono dalyvio garantinio įnašo

dydis

790,00 Eur

340,00 Eur

450,00 Eur

25,00 Eur

10,00 Eur

60,00 Eur

* Žemės sklypo pradinę pardavimo kainą sudaro: žemės sklypo pardavimo kaina – 300,00 Eur, žemės sklypo formavimo išlaidos – 150,00 Eur.
 

Žemės sklypo paskirtis/naudojimo būdas: kita (žemės)/Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Žemės sklypas parduodamas/išnuomojamas: parduodamas. Žemės sklypo pirkimo ir pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju sudaro valstybės įmonė Turto bankas.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos;

XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai;

VI. Elektros linijų apsaugos zonos.

Aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/

   Bendrosios aukciono sąlygos: Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e-varžytynių sistemoje – internetiniame puslapyje https://www.evarzytynes.lt. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui;

   Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio garantiniam įnašui ir registravimo mokesčiui sumokėti bei atsiskaityti už nekilnojamąjį turtą – Nr. LT164010051003545943 Luminor Bank AB banke.

   VĮ „Turto bankas“ atsiskaitomoji sąskaita už savivaldybės nekilnojamam turtui priskirtą valstybinės žemės sklypą – LT147044060000443912 SEB AB banke.

   Aukciono dalyvių registravimo pradžia/pabaiga (laikas ir data): 2019-05-01, 00:00 val. / 2019-05-02, 23:59

   Turto apžiūra vyks 2019-04-29 9-16 val.

   Dėl turto apžiūros kreiptis į Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiąjį specialistą Artūras Pareigis, tel. (8 428) 55 907, el. p. arturas.pareigis@raseiniai.lt.

Aukciono data ir laikas:

Aukciono pradžia 2019-05-06 09:00;

Aukciono pabaiga 2019-05-09 13:59.

   Aukcionas vyks vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu, patvirtintu Valstybės įmonės Turto banko generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P1-142.

 Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą ir žemės sklypą terminai ir tvarka:

1. Aukciono laimėtojas aukcionui pasibaigus, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, privalo pasirašyti aukciono protokolą;

2. Elektroninio aukciono laimėtojas privalo per 25 kalendorinės dienas nuo turto pardavimo elektroniniame aukcione dienos pasirašyti parduoto nekilnojamojo turto, kito nekilnojamojo daikto pirkimo ir pardavimo sutartį ir ne vėliau kaip per 5 kalendorinės dienas nuo nekilnojamojo daikto pirkimo ir pardavimo sutarties pasirašymo pasirašyti žemės sklypo, priskirto nekilnojamam turtui, pirkimo ir pardavimo arba nuomos sutartį ir atsiskaityti už įsigytą turtą sutartyje (sutartyse) nustatyta tvarka ir terminais.

   Visa nekilnojamojo turto (statiniai su žemės sklypu) kaina turi būti sumokėta iki nekilnojamojo turto (statiniai) pirkimo ir pardavimo sutarties pasirašymo. 

   Kitos aukciono sąlygos: Nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo ir pardavimo sutarčių sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas. Sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Aukciono laimėtojui garantinis įnašas negrąžinamas, jeigu per 30 dienų nuo turto pardavimo aukcione vykdymo dienos dėl aukciono laimėtojo kaltės nesudaromos pirkimo ir pardavimo sutartys. Tokiu atveju laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti pirkimo ir pardavimo sutartis. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsniu, aukciono laimėtojas, nustatytais terminais neatsiskaitęs už aukcione įsigytą turtą, negali dalyvauti naujame šio turto aukcione, taip pat privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo ir rengimo išlaidas, bei sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas bus parduotas už mažesnę kainą.

    Informaciją apie parduodamą turtą, registravimą į aukcioną ir kitą informaciją teikia Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Artūras Pareigis, tel. (8 428) 55 907, el. p. arturas.pareigis@raseiniai.lt.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė