Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektas 2020 metams

Vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019-2020 metais nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-533 ,,Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019-2020 metais nuostatų patvirtinimo“, Raseinių rajone 2019 m. spalio 1 d. buvo skelbiamas paraiškų teikimo Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo konkursas.

   Paraišką iki 2019 m. lapkričio 4 d., kaip ir 2018 m., pateikė viena visuomeninė organizacija – Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija ,,Raseinių viltis“.

   Po atlikto pirminio vertinimo nustatyta, kad Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos ,,Raseinių Viltis“ paraiška, pateikta Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkursui 2020 metams, atitinka formaliesiems kriterijams ir, vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019-2020 metais nuostatais, bus teikiama vertinti Raseinių rajono savivaldybės Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijai.Integracija