Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektai

Vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016-2018 metais konkurso nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. A1-522 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. A1-506 ,,Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016-2018 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, 2017 m. Raseinių rajone jau trečius metus iš eilės spalio mėn. buvo skelbiamas paraiškų teikimo Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo konkursas. Iki numatyto termino pabaigos – lapkričio 30 d. paraišką pateikė vienintelis teikėjas – VšĮ Raseinių dienos centras ,,Vilties takas“.

   Raseinių rajono savivaldybės Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisija, sudaryta Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. A1-1269 ,,Dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. A1-1178 ,,Dėl Raseinių rajono savivaldybės Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo“ pakeitimo“, 2017 m. gruodžio 20 d. posėdžio metu vertino pateiktą vienintelį projektą ir pripažino jį tinkamu finansuoti.

   Atsižvelgiant į tai, kad iš Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018 metams Raseinių rajonui skirta 3581 euras ir 25 % (900 eurų) nuo skirtos sumos – Savivaldybės lėšos, visą VšĮ Raseinių dienos centras ,,Vilties takas“ projekto lėšų sumą sudaro 4481 euras.

   Lėšos 2018 m. Raseinių rajono savivaldybės administracijai ir projekto dalyviui bus pervedamos, kai Raseinių rajono savivaldybės administracija ir Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasirašys Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo sutartį, kurioje numatyti abiejų šalių įsipareigojimai.

   Projekto tikslas – siekti kuo didesnio neįgaliųjų užimtumo sportine veikla, populiarinti sportą visiems, skatinti neįgaliųjų žmonių fizinį aktyvumą.

   Planuojama, kad nuolatinio pobūdžio veiklose dalyvaus apie 16 (iš jų – 3 neįgalūs vaikai), o nenuolatinio pobūdžio veiklose – apie 30 žmonių, turinčių negalią. Užsiėmimai vyks ištisus metus su vieno mėnesio (liepos mėn.) pertrauka pagal VšĮ Raseinių dienos centro ,,Vilties takas“ (Kalnų g. 15A, LT-60136 Raseiniai, tel. (8 428) 70 640, el. p. uzimtumocentras@inbox.lt) parengtą projekto programą. Su lankytojais dirbs atitinkamų sričių specialistai ir keturi savanoriai.

Raseinių rajono savivaldybės administracijos

Švietimo ir socialinių reikalų departamento

Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus

vyriausiasis specialistas

Jonas Tamošaitis

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė