Neįgalieji paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dieną

Lietuva – mums mielas, savas kraštas, kur ir saulė atrodo šviesesnė, ir žolė žalesnė ir lietuviškas žodis toks aiškus, skambus, suprantamas. Čia galime pasidžiaugti gražia gamta, galime pasidžiaugti vieni kitų pasiekimais, galime vieni kitiems pasakyti gerą žodį, vieni kitiems padėti, galime vieni kitiems nusišypsoti.

   Vasario 13 d. į Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centrą lankytojai rinkosi paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Minėjimas buvo pradėtas visiems kartu giedant Lietuvos himną.

   Renginyje svečiavos Raseinių krašto istorijos muziejaus muziejininkė Lina Kantautienė. Ji pristatė paskaitą tema „Vienas tikslas – Lietuva. Žydų indėlis atkuriant Lietuvos valstybę“. Savo pasisakyme viešnia paminėjo daug įdomių faktų apie Lietuvos žydus, apie jų veiklą, nuopelnus, jų istoriją Raseinių krašte.

   Nuostabiai Lietuva buvo apdainuota LASS Raseinių rajono filialo vokalinio ansamblio „Svaja“. Skambiose dainose ir eiliuotose tekstuose buvo sudėti gražiausi žodžiai tėvynei, apibūdintas gamtos grožis, išsakyta meilė gimtajam kraštui ir jo žmonėms.

   Po renginio visi galėjo pasigrožėti Raseinių rajono žmonių su negalia sąjungos užimtumo amatais organizatorės Danguolės Jocienės ir veiklos lankytojų suorganizuota rankdarbių su tautine atributika parodėle.

   Nusišypsoję vienas kitam, šiltai pabendravę, padėkoję renginio svečiams ir ansambliui „Svaja“ visi su gera nuotaika skirstėsi į namus.

Rolandas Baltrušaitis, Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė