Naujos idėjos skirtos verslui svarbią infrastruktūrą atnaujinti

Vidaus reikalų ministerija šiuo metu rengia 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valstybinio planavimo priemonės „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą.

   Priemonėje pareiškėju galės būti Raseinių rajono savivaldybės administracija ir projektas turės būti įgyvendinamas Raseinių mieste, kuris Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1V-429 „Dėl tikslinių teritorijų išskyrimo iš miestų, turinčių nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų, ir mažesnių savivaldybių centrų“ išskirtas tiksline teritorija.

   Bus finansuojami projektai, kurie prisidės prie palankių sąlygų sudarymo verslo kūrimui, plėtrai, t. y. bus remiamos šios veiklos:

• apleistos teritorijos konversija ir (ar) pritaikymas verslui:

  1. statinių griovimas,
  2. teritorijos išvalymas,
  3. esamų inžinerinių tinklų atnaujinimas ir (ar) naujų inžinerinių tinklų nutiesimas iki tvarkomo sklypo ir (ar) tvarkomame sklype,
  4. susisiekimo komunikacijų atnaujinimas ir (ar) įrengimas tvarkomo sklypo pasiekiamumui užtikrinti,
  5. tvarkomo sklypo planiravimas ir (ar) apželdinimas,
  6. automobilių stovėjimo aikštelių tinklo plėtra ir (ar) modernizavimas ir (ar) apšvietimo infrastruktūros plėtra,

• apleisto statinio konversija ir (ar) pritaikymas verslui.

 – Šiuo projektu susidomėję potencialūs investuotojai galėjo iki šių metų spalio 5 d. kreiptis į Raseinių rajono savivaldybę su pasiūlymais dėl galimų vykdyti veiklų. Ar buvo norinčiųjų investuoti? – paklausėme Ekonomikos ir ūkio departamento direktorės Indrės Antanaitienės.

– Labai gaila, bet likus kelioms dienoms iki šio termino pabaigos, iš potencialių investuotojų gavome tik 1 preliminarų pasiūlymą. 

– Projekto vykdytojui numatytas įsipareigojimas rasti investuotoją, kuris per 2 metus nuo projekto finansavimo pabaigos turės investuoti ne mažiau kaip projekto vertės sumos ir sukurti naujas darbo vietas projektu tvarkomoje teritorijoje ir su projektu susijusioje teritorijoje. Kaip manote, ar pavyks rasti tokių investuotojų ir kokią naudą jie turės? 

– Jeigu prie projekto, kuriuo būtų kuriama verslui reikalinga infrastruktūra, paraiškos vertinimo bei įgyvendinime pridėtumėme 2 metus nuo projekto finansavimo pabaigos, tai investuotojo paieškos laikas būtų apie 3–4 metus. Manome, kad per šį laiką atsiras verslininkų, kurie norės pasinaudoti valstybės ar savivaldybės valdomame sklype sukurta infrastruktūra ir taip sutaupyti verslo pradžiai ar plėtrai reikalingų lėšų. 

– Paprastai potencialūs investuotojai renkasi ne plyną lauką, o teritoriją su jau sukurta arba kuriama infrastruktūra. Ką Savivaldybė galėtų pasiūlyti investuotojui, jeigu bus toks jo poreikis? 

– Raseinių rajono savivaldybėje tokia teritorija numatyta Viduklės pramonės parke – šiuo metu yra formuojami sklypai, kurie bus siūlomi investuotojams, parengtas ir investicinis projektas reikalingai infrastruktūrai atnaujinti ar įrengti. 

Tačiau Vidaus reikalų ministerijos savivaldybėms pristatyta priemonė „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“, skirta tik ekonomikos augimo centrams, buvusioms probleminėms ir vidaus reikalų ministro įsakymu išskirtoms tikslinėms teritorijoms. Raseinių miestas patenka į tokių teritorijų sąrašą. Taigi pagal miesto bendrąjį planą verslui plėsti yra išskirtos komercinės paskirties teritorijos. Jų planą galima rasti www.raseiniai.lt skyrelyje „Teritorijų planavimas/Bendrieji planai“ arba apsilankius Raseinių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje. 

– Kokios rajono vietovės labiausiai laukia šio projekto? 

– Kaip ir minėjau, pagal priemonę Raseinių rajono savivaldybėje Europos Sąjungos lėšos verslui reikalingos infrastruktūros kūrimui gali būti naudojamos tik Raseinių mieste.

– Kokia apskritai būtų šio projekto nauda Raseiniams?

– Gavus ES finansavimą ir įvykdžius pagrindinį reikalavimą dėl investuotojo suradimo, būtų ne tik sukurta atitinkamoje teritorijoje, sklype reikalinga infrastruktūra, bet ir pritraukta analogiška suma investicijų į Raseinių miestą, sukurtos naujos darbo vietos.

   Svarbu įvertinti tai, kad pagal Vidaus reikalų ministerijos reikalavimus, investuotojas turės investuoti ne mažiau kaip projekto vertės sumos, Pavyzdžiui, jei infrastruktūrai atnaujinti ar įrengti Savivaldybės administracija panaudos 150 tūkst. Eur, tai tiek pat lėšų turės investuoti ir verslininkas, kuris rinkos sąlygomis gaus teisę naudotis sukurta verslui sklypų infrastruktūra. O ekonominė bei socialinė tokių veiksnių nauda yra suprantama visiems. Tačiau realią naudą galima būtų vertinti tik įgyvendinus projektą ir suradus investuotoją.

   Svarbu atkreipti dėmesį, kad projekto pareiškėju gali būti tik Raseinių rajono savivaldybės administracija, o projekto lėšos būtų investuojamos ir projektas vykdomas tik valstybės ar Savivaldybės valdomuose sklypuose. Kai žemės sklypas nesuformuotas, turi būti gautas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimas planuojamai vykdyti veiklai. Dar tikslesni reikalavimai Savivaldybėms ir planuojamoms investicijoms paaiškės po 2017 m. spalio 16-osios, kai Vidaus reikalų ministerija surinks projektų idėjas iš Savivaldybių ir parengs priemonės įgyvendinimo taisykles.

   Pagal šiuo metu pateiktą priemonės aprašymą yra numatyta, kad kuriant verslui reikalingą infrastruktūrą, Savivaldybės administracijai ES lėšos gali būti skiriamos statinių griovimo, teritorijos išvalymo, esamų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir naujų inžinerinių tinklų nutiesimo finansavimui, susisiekimo komunikacijų atnaujinimui, tvarkomo sklypo apželdinimui, automobilių stovėjimo aikštelių tinklo plėtrai ir modernizavimui ir kitoms veikloms.

   Įgyvendinus projektą, objektas už rinkos kainą būtų perduotas naudoti investuotojui, kuris gali būti tiek vietos, tiek užsienio verslininkas.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė