Naujos galimybės skatinti žmonių sveiką gyvenseną ir ligų prevenciją

Įgyvendinant Vyriausybės programą, nuo šių metų išplėsta šeimos gydytojo komandos sudėtis, papildant ją slaugytojo padėjėju, socialiniu darbuotu, kineziterapeutu bei naujove Lietuvoje – gyvensenos medicinos specialistu. Tai reiškia, kad sudarytos galimybės skirti daugiau dėmesio žmonių sveikai gyvensenai skatinti ir taip stiprinti susirgimų profilaktiką.

Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos teigimu, gyvensenos medicinos specialistai yra iš esmės jungiančioji grandis tarp klasikinės visuomenės sveikatos, kuri pirmiausia yra orientuota į darbą su bendruomenėmis, ir asmens sveikatos priežiūros, orientuotos į darbą su žmogumi.

„Lietuvoje turime visuomenės sveikatos specialistus, kurių darbas labai svarbus, tačiau nukreiptas į bendruomenes, žmonių grupes, pačios visuomenės sveikatą. Galimybė gydymo įstaigoms turėti gyvensenos medicinos specialistus reiškia, kad bus dirbama su konkrečiais žmonėmis, pagal individualią kiekvieno situaciją, poreikius ir galimybes. Nors nemažai sveikos gyvensenos žinių suteikti, žinoma, gali ir pats šeimos gydytojas, tokio specialisto turėjimas komandoje leis skirti gerokai didesnį dėmesį sveikatinimui ir atitinkami ligų profilaktikai, gerins sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir efektyvumą. Gyvensenos keitimas (pagalba metantiems rūkyti, alkoholio vartojimo įpročių keitimas, sveikatai palanki mityba, fizinio aktyvumo didinimas, streso valdymas) yra viena iš esminių sąlygų, norint, kad senstanti visuomenė kuo ilgiau išliktų sveika, išvengtų įvairių ligų ir susirgimų“, – sako ministras A. Veryga.

Gyvensenos medicina – tai įrodymais pagrįstos medicinos šaka, kurioje gyvensenos keitimas naudojamas siekiant išvengti, gydyti ir išgydyti ligas, veikiant jų priežastis. Viena iš gyvensenos medicinos specialisto pareigų yra vykdyti veiklą atsižvelgiant į nuolatinę mokslo ir praktikos pažangą bei užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę.

Pagrindinė gyvensenos medicinos specialistų darbo esmė yra gebėti visapusiškai įvertinti žmogaus gyvensenos ir lėtinių ligų rizikos veiksnius, parengti gyvensenos korekcijos ar sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos planą, motyvuoti ir įgalinti žmogų pokyčiams.

Turėti gyvensenos medicinos specialistus ar ne renkasi pačios gydymo įstaigos. Įstaiga, atsižvelgdama į savo pacientų ratą ir jų poreikius, gali savo nuožiūra formuoti šeimos gydytojo komandą, kad galėtų teikti kokybiškas paslaugas žmonėms. Tai reiškia, kad pagalba teikiama kompleksiškai, bendradarbiaujant šeimos gydytojui ir kitiems specialistams, siekiant stiprinti pacientų sveikatą ir padėti žmonėms išsaugoti gerą sveikatą kaip galima ilgiau. Kartu tai gali padėti trumpinti laukimo eiles pas šeimos gydytojus.

Priimti naujus šeimos gydytojo komandos narius, siekiant užtikrinti kokybiškas ir prieinamas pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, leidžia ir finansavimas – šiemet padidinta tokių paslaugų metinė bazinė kaina bei įkainis už gerus darbo rezultatus.

Norintieji verstis gyvensenos medicinos specialisto veikla turi būti įgiję gyvensenos medicinos specialisto profesinę kvalifikaciją. Įgijusiu gyvensenos medicinos specialisto profesinę kvalifikaciją laikomas žmogus, turintis universitete įgytą bakalauro laipsnį biomedicinos, sveikatos mokslų srityse ir sveikatos mokslų magistro arba jam prilygintą laipsnį bei baigęs Gyvensenos medicinos magistro studijų programą.

Įstaiga, kurioje dirba gyvensenos medicinos specialistai, privalo turėti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas ar kitos asmens sveikatos priežiūros veiklos licenciją, jeigu šių paslaugų teikimą reglamentuojantys teisės aktai numato, kad gyvensenos medicinos specialistas turi dalyvauti teikiant paslaugas. 

 

SAM Spaudos tarnyba