Mokytojų dienos šventė

pa060195

Spalio 6 d. Raseinių rajono kultūros centre vyko Mokytojų dienos šventė. Rengio pimojoje dalyje rajono peagogams koncertavo Laura Remeikienė su grupe. Po pertraukos renginio vedėja Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Vizbarienė visiems mokytojams perdavė renginyje negalėjusio dalyvauti Savivaldybės mero Algirdo Griciaus vaizdo sveikinimą. Tarptautinės mokytojų dienos proga 24 Raseinių rajono pedagogai apdovanoti Mero padėkos raštais. Padėkas mero vardu įteikė Tarybos sekretoriato vedėja Violeta Mielinienė, talkinant Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vyriausiesiems specialistams Astai Pagarauskaitei ir Jonui Tamošaičiui.

Prasmingus sveikinimo žodžius mokytojams tarė Švietimo ir socialinių reikalų departamento direktorė Jolita Jablonskienė. Net 35 rajono pedagogai apdovanoti Švietimo ir socialinių reikalų departamento direktorės padėkos raštais.

Šiltų ir nuoširdžių sveinimų rajono mokytojams negailėjo LR Seimo nariai Remigijus Ačas, Edmundas Jonyla, Gintautas Mikolaitis, Darius Ulickas, Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vedėja Regina Petreikienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas, Jonas Kurlavičius, Raseinių rajono policijos komisariato viršininkas Marijus Macis.

Šventės metu rajono pedagogams dainavo ir šoko Šiluvos gimnazijos mokiniai ir mokytojai, sveikinimo žodžius ir dainas dovanojo Šiluvos parapijos klebonas kun. Erastas Murauskas.