Mokslo ir žinių diena Viktoro Petkaus pagrindinėje mokykloje

Šioje šventėje gausiai dalyvavo antrąjį veiklos šimtmetį pradėjusios ugdymo įstaigos bendruomenė, mokinių tėveliai. Į naujuosius mokslo metus pakilia nuotaika žengia 620 mokinių, iš kurių 58 – pirmokai. Visiems jiems Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos direktorius Gediminas Diržys palinkėjo sėkmės, ryžto, susiklausymo siekiant užsibrėžtų tikslų.

  Savivaldybės administracijos direktorius Edmundas Jonyla ir Tarybos narys Vytautas Bulotas taip pat pasveikino mokyklos bendruomenę su naujais mokslo metais ir palinkėjo prasmingo, nuoseklaus darbo bei gerų rezultatų. Šventėje dalyvavo ir Raseinių miesto seniūnas Artūras Milašauskas.

   Mokslo ir žinių diena vyksta ir kitose rajono ugdymo įstaigose. Jas naujais mokslo metais lankys apie 3370 1–12 klasių mokinių ir 1107 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė