Mielieji Raseinių krašto kultūros kūrėjai nuoširdžiai sveikiname Jus Pasaulinės kultūros dienos proga!

Kultūra – kiekvienos valstybės, tautos ir bendruomenės vertybių pamatas. Ji padeda atsiskleisti žmogaus unikalumui ir originalumui, išlaisvina mintis ir emocijas. Dėkojame Jums už neišsenkančius kūrybinius atradimus, Raseinių krašto garsinimą Lietuvoje ir už jos ribų.

Jūs atliekate be galo svarbią misiją – praturtinate žmonių gyvenimus, suteikdami jiems daugiau prasmės ir džiaugsmo. Lai Jums niekada nepritrūksta puikios sveikatos, energijos ir laisvo kūrybinio polėkio!