Mero A. Griciaus komentaras dėl Tarybos narių prašymo: įstatymai nenumato galimybės atsistatydinti

Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą ir Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 9.4 punktą komitetų sudėtis tvirtina Taryba, pagal 14.4 punktą „Komitetų, išskyrus Kontrolės komitetą, pirmininkus ir jų pavaduotojus mero siūlymu skiria komitetai“ ir „Komiteto pirmininkai gali būti perrenkami dėl priežasčių, nurodytų Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalyje, taip pat dėl ilgalaikės ligos, kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių“.

   Nesant teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Tarybos nariams nėra numatyta galimybė nei žodžiu, nei raštu atsistatydinti iš komitetų.

   Nauja valdančioji dauguma pasiskelbė 2018 m. gegužės 23 d. rajono Savivaldybės tarybos posėdyje, o naujos komitetų sudėtys turėjo būti patvirtintos 2018 m. birželio 21 d. posėdyje, kuris baigėsi iki šio klausimo svarstymo.

   Kol nėra Tarybos sprendimo apie naujas komitetų sudėtis, darbą tęsia esami komitetai ir jų pirmininkai. Informacija apie komitetų pirmininkų atsistatydinimą neatleidžia jų nuo pareigos dirbti, kol Taryboje bus patvirtintos naujos komitetų sudėtys.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė