Lygiadienio, Baltų vienybės dienos paminėjimas ir Saugaus eismo renginys

Kaimo bendruomenė „Palūkštys“ (pirmininkas Romas Rudžinskas)  ir Milašaičių kaimo bendruomenė (pirmininkas Romanas Daujotas) pakvietė visus ant  Kejėnų piliakalnio paminėti Rudens lygiadienį ir Baltų vienybės dieną. O keliaujant visuomet svarbu saugumas, todėl susirinkę pirmiausiai prisipūtėme šviesoforo spalvų balionus,  kalbėjomės apie saugų eismą kelyje, išsidalinome SE priemones.

Rudens lygiadienis – astronominio rudens pradžia, laikas, kai diena susilygina su naktimi, po kurio naktys jau pradeda ilgėti. Tai atsisveikinimas su Saule ir jos šiluma, tai ėjimas į žiemą …Visus pakvietėme  stabtelti prie  Kejėnų pilkapių. Jau tradicija tapo uždegti  žvakeles „Protėvių mieste“, pagerbti  jų  atminimą. Džiugu, kad šį kartą daug žvakelių  sušvito pilkapiuose….

Rudens lygiadienis – tai „ gamtos virsmo metas, kada žmogus gali įsiterpti į gamtos virsmą, prašydamas sau malonių, tai laikas, kai žmones dievai išgirsta“.  teigia K. Juškys. Rudens lygiadienio apeigos prasidėjo ėjimu pro  simbolinius  vartus. Kiekvienas  sugalvojome ką už  jų palikti: kas savo pergyvenimus, kas pyktį, kas kitas negandas… Ant Piliakalnio  užkopėme  linksmi, bet priekaištų sau ar draugui. Čia mus pasitiko puikios  A. Kružiko ansamblio dainininkų  atliekamos dainos. Džiaugiamės ir dėkojame, kad šventėje dalyvavo Ariogalos girininkas Vytautas Bulota, VVG „Raseinių krašto bendrija“ pirmininkas Vincas Blinstrubas,  Ramonų, Milašaičių, Gėluvos, Grajauskų,  Palukščio bendruomenių nariai, nemažas Raseinių savivaldybės administracijos  darbuotojų būrys, draugai, ūkininkai, Girkalnio mokyklos moksleiviai, svečiai.

Laiko ratas nesustoja;  kieton saujon surinkęs vasaros šilumą, trumpam stabteli prie pilnos rudens kraitės. Tradiciškai nupildami šlakelį midaus Žemei- motinėlei, vaišinomės rudens gėrybėmis, kalbėjome apie Žmogaus ir Gamtos santykį, problemas, atliktus darbus. Dainavome, ėjome rateliais aplink laužą- kaip Žemė, vis ratu ratu… Nuostabios gamtos apsuptyje, dvasios ramybėje puikiai  skambėjo „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“ ir kitos dainos.

Tikriausiai neatsitiktinai Rugsėjo 22 – oiji –  Baltų vienybės diena.  Juk išnykusios Baltų tautos (žiemgaliai, prūsai, kuršiai, jotvingiai) mums byloja, kaip svarbi taika, santarvė, gamta. Juk gamta – visų mūsų namai.  Nuostabus oras, geranoriškumas, tradicijų puoselėjimas ant Kejėnų piliakalnio sukvietė virs  šešiasdešimties žmonių. Pabaigoje sudeginome  simbolinį  tradicinį „ožį“- vaisingumo simbolį, palinkėdami  sėkmės  sau, mūsų draugams- partneriams  Betygalos ir  Lenkelių kaimų bendruomenėms.

Savo pasibuvimą užbaigėme tradicinėmis vaišėmis – UAB „Rokynė“ šeimininkių virta koše, šokiais, pajuokavimas. Visi  žinome, kad kovo 22 d. vėl čia laukiami. Iki susitiko.