Ligoninės priėmimo – skubiosios pagalbos paslaugos

Priėmimo-skubiosios pagalbos paslaugos – tai ligoninės Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuje teikiamos skubiosios pagalbos paslaugos ir planinės paslaugos (su siuntimais hospitalizacijai, t. y. atvykusių pacientų guldymas į ligoninę). Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrius privalo būti visose stacionarines paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

   Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrius – ligoninės padalinys, kuriame priimami pacientai, atvykę dėl būtinosios medicinos pagalbos, hospitalizacijos arba kitos pagalbos, kurią gali suteikti Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuje dirbantys specialistai pagal savo kompetenciją kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų ne darbo metu. Ištisą parą teikiamos tos paslaugos, kurioms ligoninė turi stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo licenciją: pvz. vidaus ligų, chirurgijos, vaikų ligų, akušerijos-ginekologijos, ortopedijos-traumatologijos, reanimacijos-intensyvios terapijos. VšĮ Raseinių ligoninės Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuje nėra teikiamos: akių, ausų-nosies-gerklės, odos gydytojo, kardiologo, pulmonologo konsultacijos. Planinės, o esant reikalui ir skubios įvairių gydytojų specialistų konsultacijos su šeimos gydytojo ar kito specialisto siuntimu yra teikiamos ligoninės konsultacijų poliklinikoje darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 17.00 val., bet ne Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuje.

   Pacientai dėl būtinosios medicinos pagalbos ir priėmimo-skubiosios pagalbos paslaugų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-1073 „Dėl Specialiųjų reikalavimų stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriui patvirtinimo“, gali kreiptis be gydytojo siuntimo.

   Būtinoji medicinos pagalba visiems Lietuvos gyventojams – tiek apdraustiems PSD, tiek neturintiems šio draudimo – nemokamai teikiama visose sveikatos priežiūros įstaigose, kur jie besilankytų.

   VšĮ Raseinių ligoninės Priėmimo-skubios pagalbos skyrius dirba visą parą kasdien, įskaitant savaitgalius ir švenčių dienas. Čia atvykusiems ar greitosios pagalbos automobiliu atgabentiems pacientams teikiama būtinoji pagalba, atliekami laboratoriniai, diagnostiniai tyrimai, būklės stebėjimas, gydymas. Jei nustatoma, kad pacientui būtinas tolesnis gydymas stacionare, jis perkeliamas į atitinkamą skyrių, o jei pakanka ambulatorinės pagalbos – išsiunčiamas gydytis į namus, kur jį prižiūri šeimos gydytojas. Ligoninėje vis daugėja atvejų, kai į šį skyrių atvyksta pacientai, kuriems užtenka tik šeimos gydytojo teikiamų paslaugų. Tuomet priėmime susidaro eilės, nes čia pirmenybė visuomet teikiama pacientams, kuriems tos pagalbos reikia skubiausiai. Jei žmogų apžiūrėjęs gydytojas nustato, kad susirgimas pavojaus paciento gyvybei nekelia – jis į ligoninę neguldomas, pacientui rekomenduojama artimiausiu metu kreiptis į savo šeimos gydytoją. Taigi, verta įsidėmėti, kad į ligoninę tikslinga vykti dėl ūmiai atsiradusios sunkios sveikatos būklės, įvykus traumai, o kitais atvejais pirmiausia reikėtų kreiptis į tą gydymo įstaigą, prie kurios esate prisirašęs.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė