Lietuvos verslai ir įstaigos kviečiamos pristatyti savo sėkmės istorijas Europai

Lietuvos valstybinės institucijos, mokslo įstaigos ir verslai, vykdantys viešojo ir privataus sektorių partnerystės iniciatyvas, šiais metais vėl gali dalyvauti Europos Komisijos organizuojamų Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų nacionalinėje atrankoje. Paraiškas nacionalinei atrankai galima teikti iki š. m. gegužės 2 d.
   „Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimais siekiama pripažinti ir apdovanoti išskirtines viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo iniciatyvas, kuriomis skatinamas verslumas. Tai unikali galimybė pristatyti savo sėkmės istorijas bei padidinti savo žinomumą Europoje“, – teigia ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.
   Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų konkurso nugalėtojai atrenkami iš 32 Europos valstybių pasiūlytų nacionalinių atrankų laimėtojų 6 kategorijose. Lapkritį Čekijoje vyks finalinis verslininkystės skatinimo apdovanojimų etapas, kuriame galės dalyvauti 1 arba 2 Lietuvos nacionalinės atrankos nugalėtojai pagal kategorijas.
   „Verslumo dvasios skatinimo“ kategorijoje skatinamos bendradarbiavimo nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygiu iniciatyvos, ypatingą dėmesį skiriant jaunimo ir moterų verslumui. „Investicijose į verslumo įgūdžius“ – skatinamos nacionalinio, regioninio ar vietos lygmens bendradarbiavimo iniciatyvos, kuriomis siekiama gerinti verslumo, vadybos ir darbuotojų įgūdžius.
   Pagal kategoriją „Verslo aplinkos gerinimas ir skaitmeninės pertvarkos rėmimas“ įvertinama novatoriška nacionalinio, regioninio ar vietos lygmens politika ir iniciatyvos, dėl kurių Europa tampa patraukliausia vieta pradėti verslą, jį valdyti, plėtoti ir plėsti bendrojoje rinkoje. Kategorija „Verslo tarptautinės plėtros skatinimas“ skirta skatinti įmones, ypač mažąsias ir vidutines, naudotis Europos Sąjungos ir už jos ribų esančių rinkų siūlomomis galimybėmis, taip pat įgyvendinti strategijas ir iniciatyvas nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygiu.
  Pagal kategoriją „Tvarios pertvarkos finansavimas“ įvertinama nacionalinio, regioninio ar vietos lygmens politika ir iniciatyvos, kuriomis remiama tvari pertvarka ir aplinkosauga: žiedinė ekonomika, poveikio klimatui neutralumas, švari energija, efektyvus išteklių naudojimas ar biologinė įvairovė. „Apdovanojimas už atsakingą verslą“ skiriamas už nacionalines, regionines ar vietos verslininkystės iniciatyvas, skatinančias mažųjų ir vidutinių įmonių socialinę atsakomybę, taip pat verslo plėtrą tarp socialiai pažeidžiamų grupių, pvz., bedarbių, ilgą laiką nedirbusių asmenų, legalių migrantų, neįgaliųjų, etninių mažumų.
   Praėjusiais metais nacionalinėje atrankoje nugalėjo Vilnius miesto savivaldybės ir Vilniaus šilumos tinklų projektas „Intelligent Energy Lab“ (kategorija – Tvarios pertvarkos finansavimas), taip pat VšĮ „Versli Lietuva“ projektas „Internete karantino nėra“ (kategorija – Investicijos į verslumo įgūdžius).
   „Intelligent Energy Lab“ yra atvira platforma, į kurią siekiama pritraukti įmones, universitetus, institutus ir asocijuotas struktūras, kuriems rūpi energetinis efektyvumas, aplinkos tausojimas ir modernus miesto energetikos sektorius. Tuo tarpu pagal „Versli Lietuva“ pagalbos verslui projektą „Internete karantino nėra“ padedama smulkiems ir vidutiniams verslams pradėti veiklą virtualioje erdvėje. Ši iniciatyva pernai pateko į Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų finalistų sąrašą.
   Šių metų paraiškose turi būti nurodytos vykdomos arba nesenai baigtos politikos kūrimo, verslumo ar švietimo srities iniciatyvos ir jų įtaka atitinkamam regionui ar vietovei. Taip pat turi būti parodyta laipsniška šių iniciatyvų raida, kuri truktų bent 15 mėnesių.
  Daugiau informacijos apie apdovanojimus ir paraiškos formą galite rasti nacionalinę atranką organizuojančios Ekonomikos ir inovacijų ministerijos svetainėje.
 

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos informacija