Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija paskelbė konkurso būdu atrinktus finansuotinus projektus

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija paskelbė konkurso būdu atrinktus finansuotinus projektus, skirtus vaikų dienos centrų veiklai ir plėtrai 2020-2021m. finansuoti. Tarp laimėjusių konkurse yra ir Užkalnių kaimo bendruomenė.

   Šia programa bendruomenė siekia ir toliau tęsti veiklą vaikų, šeimų užimtumui, spręsti mokyklinio amžiaus vaikų socialines problemas, organizuoti jų ugdymą, popamokinį užimtumą ir turiningą laisvalaikį.

   VDC nuolatiniams lankytojams bus suteikta galimybė paruošti pamokas, užsiimti kūrybine, sportine veikla, pavalgyti. Numatomos įvairios viktorinos, edukaciniai užsiėmimai (baltiškų papuošalų, magnetukų, kalėdinių žaisliukų gamyba, vilnos vėlimo mokymas), šventinė popietė „Aukime laimingi“. Planuojamos edukacinės išvykos į Kernavę ir Kelmės viešąją biblioteką. Kernavėje vaikų laukia edukacinė programa „Rogių šunys“, o Kelmėje – robotikos užsiėmimai. Taip pat vaikai galės patirti muzikos terapijos poveikį, numatomas edukacinis užsiėmimas „Muzikos garsų šalyje“.

   Skirtos lėšos suteiks galimybę vaikus įtraukti į naudingą, jiems įdomią veiklą, padės keisti vertybines orientacijas, plėsti akiratį, adaptuotis visuomenėje, atitraukti nuo kenksmingo gatvės poveikio.

   Dienos centre vaikai praleis vieną dieną savaitėje vidutiniškai 4-5 valandas per dieną. Vaikų dienos centro lankytojų darbeliai bus demonstruojami Užkalnių kaimo bendruomenėje, Nemakščių seniūnijoje, Raseinių rajone surengtose parodose.

   Projekto vykdymo metu bus organizuojamas socialinis darbas ne tik su vaikais, bet ir su tėvais bei kitais šeimos nariais, pagal poreikį teiksime informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugas, į bendrą veiklą įtrauksime įvairias institucijas. Tokiu būdu sieksime padėti šeimai grįžti į visuomenę ir gyventi visavertį gyvenimą, o drauge – užtikrinti tinkamą vaikų priežiūrą.

   Manome, kad sistemingas, įvairiapusis darbas su projekte dalyvaujančiais vaikais ir jų šeimomis pagerins vaikų ir tėvų tarpusavio santykius, padės pačiai šeimai spręsti iškilusias problemas.

   Projekto vykdymo laikotarpiu nuolatos dirbs projekto vadovas ir socialinis darbuotojas, jiems padės 3 savanoriai, pagal poreikį planuojame įdarbinti pedagogą, socialinį pedagogą, taip pat bus kviečiami lektoriai.

 

Užkalnių kaimo bendruomenės pirmininkas Gitanas Kybartas