Lietuvos kultūros taryba finansuoja tris Raseinių rajono kultūros centro projektus

 Lietuvos kultūros tarybai baigiant skelbti pirmojo 2018 m. finansavimo konkurso rezultatus, geros naujienos pasiekė ir Raseinių rajono kultūros centrą (RRKC). Į pirmąjį etapą RRKC pateikė keturias paraiškas. Sėkmingai komisijos įvertinti dalinį finansavimą gaus trys projektai.

„Prabylančios miesto erdvės. Urban Art“ 

   Šis miesto meno festivalis užima svarbią vietą metinėje Raseinių kultūrinėje programoje, turi savo auditoriją, kuri kiekvienais metais didėja. Galima teigti, kad tai yra  kokybiškai naujas savo turiniu ir forma renginys regione, pristatantis įvairius šiuolaikinio meno žanrus.
    Įvertinę pastarųjų metų projekto veiklą, organizatoriai nusprendė neapsiriboti vienkartiniu kelių dienų meno festivaliu, užtikrinant tęstinumą projekto renginiai – kūrybinės dirbtuvės, edukaciniai renginiai – vyks ištisus metus, o juos užbaigs ir įprasmins tradicinė kelių dienų trukmės miesto meno šventė. Projekto veiklos, pasirodymų žanrai:

Autorinio kino vakarai;
Skirtingo žanro muzikos koncertai įvairiose miesto erdvėse;
„Slem“ poezijos varžybos;  
Gatvės menas;
Šiuolaikinis šokis, gatvės šokis;
Teatro spektakliai keliose miesto erdvėse;
Vaizdo meno, alternatyvios muzikos performansai.

„Lietuvos valstybės metraštis. Šimtmečio ženklai“

   Tęstinis projektas, kuris praėjusiais metais sulaukė dalyvių susidomėjimo ir dalyvavimo.

   2018 metais Raseinių rajono kultūros centras, bendradarbiaudamas su kitomis institucijomis, vietos bendruomenėmis, valstybės šimtmetį ketina paminėti programa, kurią sudarys trys sudėtinės dalys:
šventei skirtų meninių akcijų ciklas, filmo DVD ir meninio albumo leidyba.
Pirmasis projekto renginys įvyks 2018 m. vasario 16 d. Raseinių Žemaičio aikštėje. 

Muzikinio spektaklio pagal Vydūno dramą „Lietuvos pasakėlė“ pastatymas
    Planuojama spektaklio  forma – vizualus muzikos, šokio reginys, realizuojamas  panaudojant šiuolaikines sceninės raiškos priemones. Scenografijos pagrindą sudarys kelių projekcijų erdvinė vaizdo  instaliacija, kurioje „ištirps“ dramoje veikiančios anapusinės (gamtos) jėgos – Angelas ir Medis. Pagrindinė dramos siužetinė linija bus perteikta teatro, muzikos ir šokio priemonėmis, kurios harmoningai susilies su vaizdo projekcijos erdve.
    Visoms Vydūno dramoms, nepaisant jų siužeto ar žanro, būdingas ryškus filosofinis aspektas. Dramoje „Lietuvos pasakėlė“ gvildenama amžinoji atskirties tarp Kito ir daugumos problema, ir nors sprendimas ateina iš šalies – Angelo pavidalu, akcentuojamas paties žmogaus apsisprendimas, jo pasiryžimas veikti siekiant tikslo. Taigi, iš pirmo žvilgsnio paprastas stebuklinės pasakos siužetas įgauna daug gilesnę prasmę, atskleisdamas svarbiausias Vydūno filosofijos nuostatas – žmogaus prigimties esmę ir jo vietą Visatos sanklodoje.

Informacija, kada tiksliai šie projektai bus įgyvendinti (data ir laikas), bus skelbiama portale www.raseiniukulturoscentras.lt  ir socialinėje  erdvėje www.facebook.com/raseiniukulturoscentras.lt/

   Sekite naujienas ir iki susitikimo renginiuose.

Raseinių rajono kultūros centro informacija