Lietuvos ir sąjungininkų specialiųjų operacijų pajėgos treniravosi kovoti prieš agresorių

Gegužės 20 d. baigėsi didžiausios šiais metais Baltijos regione tarptautinės specialiųjų operacijų pajėgų pratybos „Liepsnojantis kalavijas 2016“ (angl. „Flaming Sword 2016“), kurių metu Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų kariai kartu su sąjungininkais treniravosi kovoti hibridinio ir visapusiško karo sąlygomis.

Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų surengtuose mokymuose vykdyti operacijas įvairiuose karo etapuose kartu su lietuviais tris savaites treniravosi Danijos, Gruzijos, JAV, Jungtinės Karalystės, Latvijos, Lenkijos, Norvegijos, Švedijos ir Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgų kariai.

Pratybos vyko pagal kolektyvinės gynybos scenarijų, parengtą atsižvelgus į pastarųjų metų geopolitinius pokyčius regione. Sausumos, oro ir jūrų specialiųjų operacijų taktinės grupės ir komandos derino veiksmus fiksuojant agresijos faktą bei vykdant priešo pajėgų aukštos vertės taikinių neutralizavimą. Specialiųjų operacijų taktinėms grupėms vadovavo Specialiųjų operacijų komponento vadovybė (angl. Special Operations Component Command).

Didelę patirtį tarptautinėse operacijose įgiję Lietuvos ir kitų šalių specialiųjų operacijų pajėgų kariai dalinosi žiniomis ir treniravosi vykdyti specialiąją žvalgybą, įvairių objektų šturmo veiksmus, kaip išlaisvinti įkaitus, neutralizuoti priešiškų pajėgų įtakos agentus, vadovavimo ir valdymo centrus, priešišką propagandą ir kitus svarbius priešo objektus. Didelis dėmesys buvo skiriamas informacinėms operacijoms.

Pratybos „Liepsnojantis kalavijas 2016“ organizuotos lygiagrečiai su JAV Specialiųjų operacijų vadavietės Europoje (angl. U.S. Special Operations Command Europe (SOCEUR) mokymais „Trojos pėdsakas 2016“ (angl. „Trojan Footprint 2016“).

Tai leido „Liepsnojančio kalavijo 2016“ Specialiųjų operacijų komponento vadovybei, šalia nacionalinių užduočių, treniruotis su sąjungininkų specialiųjų operacijų, kitų pajėgų bei aukštesnio lygmens štabais rengiantis labai aukštos parengties jungtinių pajėgų (angl. Very High Readiness Joint Task Force) įvedimui ir panaudojimui žemėje, jūroje ir ore.

Pratybose dalyvavo ir kitų Lietuvos kariuomenės pajėgų padaliniai ir atstovai. Į užduotis buvo įtraukti Sausumos pajėgų, Karinių oro pajėgų, Mokymo ir doktrinų valdybos, Logistikos pajėgų kariai, taip pat Šaulių sąjungos atstovai.

Mokymuose didelis dėmesys skirtas tarpinstituciniam bendradarbiavimui. „Aras“, VSAT, Policijos departamento, Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovai dalyvavo pratybų planavime, sprendė organizacinius klausimus, o taip pat teikė paramą specialiųjų operacijų pajėgų padaliniams, dalyvavo vykdant užduotis.

Pratybos vyko visoje Lietuvoje (Ignalinos, Jurbarko, Kauno, Kelmės, Klaipėdos, Kretingos, Mažeikių, Palangos, Raseinių, Šakių, Šiaulių, Šilutės, Švenčionių, Telšių, Vilniaus, Vilkaviškio miestuose ir apylinkėse) ir Latvijos teritorijoje.

Derinant veiksmus su miestų savivaldybių atstovais buvo skatinamas kariuomenės ir visuomenės bendradarbiavimas, stiprinami pilietinio pasipriešinimo pajėgumai.

Pratybos „Liepsnojantis kalavijas“ organizuojamos kasmet nuo 2012 m., rengiamos Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų iniciatyva.

no images were found