Licencijavimo tvarka tampa patrauklesnė

Gydytojams, slaugytojams ir akušeriams bus paprasčiau gauti licencijas. Tai padės mažinti administracinę naštą, taupyti specialistų ir gydymo įstaigų laiką bei išteklius, kartu užtikrinant gydymo paslaugų kokybę.

To pasiekta Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (Akreditavimo tarnybos) iniciatyva įsigaliojus papildomiems slaugos, akušerijos bei medicinos praktikos licencijavimo taisyklių pakeitimams.

Akreditavimo tarnybos direktorės Noros Ribokienės teigimu, nuolat ieškoma būdų, kaip medikams sumažinti administracinę naštą, ypač atsižvelgiant į galimybes, atsirandančias įdiegus elektroninių paslaugų teikimo sistemą.

„Kartu, žinoma, atsakingai įvertinus pokyčių poveikį pacientų saugai bei paslaugų kokybei. Taigi per pastaruosius metus ne kartą buvo tobulinami teisės aktai, norint sudaryti patrauklesnes licencijavimo sąlygas bei užtikrinant būtinus reikalavimus“, – sako N. Ribokienė.

Tuo tikslu nuo balandžio 26 d. įsigaliojo slaugos, akušerijos bei medicinos praktikos licencijavimo taisyklių pakeitimai, kurie papildomai palengvina gydytojams, slaugytojams ir akušeriams dokumentų teikimo sąlygas.

Tai yra, atitinkamos praktikos licencijavimo taisyklėse atsisakyta reikalavimo medikui kartu su dokumentais, patvirtinančiais, kad atsiskaitomuoju 5 metų laikotarpiu jis laikėsi licencijuojamos veiklos sąlygų, pateikti medicininį pažymėjimą, patvirtinantį, kad licencijos turėtojas neserga ligomis, trukdančiomis verstis atitinkama praktika.

Taip pat sumažinama administracinė našta ir kolegoms, išrašantiems tokius pažymėjimus, jie galės daugiau laiko skirti pacientui.

Be to, kiek anksčiau gydytojams, slaugytojams ir akušeriams jau buvo sumažinta įpareigojimų našta. Iš pareiškėjų ir licencijos turėtojų nebereikalaujama tų dokumentų ir informacijos, kurie yra valstybės registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose.

Nuo šiol, pareiškėjui kreipiantis į Akreditavimo tarnybą dėl licencijos išdavimo, asmens tapatybę ar pilietybę patvirtinantį dokumentą reikės pateikti tik tuomet, jei žmogus yra užsienietis.

Licencijos turėtojui pakeitus vardą ar pavardę, nebereikia Akreditavimo tarnybai teikti paraiškos patikslinti licencijos rekvizitus – medikui, pasikeitusiam vardą ar pavardę, pakaks jam priimtinu būdu, tai yra telefonu ar elektroniniu paštu, informuoti apie vardo ar pavardės pakeitimo faktą. Naujus asmens duomenis Akreditavimo tarnyba gaus iš Gyventojų registro, bet tik tuomet, kai jau nauju vardu ar pavarde yra išduotas asmens tapatybės dokumentas. 

Svarbu ir tai, kad pareiškėjui nebereikia pateikti ir profesinės kvalifikacijos įgijimą patvirtinančių dokumentų. Juos būtina pateikti tik tuomet, kai duomenų apie šiuos dokumentus nėra diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registre. Dokumentų kopijų tvirtinti nereikia, jei dokumentai yra teikiami elektroninėmis priemonėmis.

Tačiau, pabrėžia Akreditavimo tarnyba, atsisakius reikalavimo licencijos turėtojui kas 5 metus kartu su kitais licencijuojamos veiklos sąlygų laikymąsi patvirtinančiais dokumentais teikti ir medicininę pažymą, kaip vienas iš licencijos galiojimo sustabdymo teisinių pagrindų lieka licencijos turėtojo sveikatos būklė, trukdanti atlikti savo profesines pareigas.

Taigi Akreditavimo tarnyba ir toliau, gavusi patikimos informacijos, kad licencijos turėtojas serga ligomis, trukdančiomis verstis atitinkama praktika, privalės stabdyti licencijos galiojimą.

Todėl labai svarbu, kad darbdaviai skirtų tinkamą dėmesį darbuotojų profilaktiniams sveikatos tikrinimams. Nustatydami sveikatos rizikos veiksnius, jie privalo neužmiršti ir ligų, trukdančių sveikatos priežiūros specialistui vykdyti profesines pareigas, stebėtų darbuotojų profilaktinių sveikatos tikrinimų rezultatus ir laiku informuotų Akreditavimo tarnybą apie atvejus, kai nustatoma medikų sveikatos būklė, trukdanti jiems vykdyti profesines pareigas. 

SAM Spaudos tarnyba