Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

 Raseinių rajono savivaldybės administracija (toliau – administracija) kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – priemonė).

   Priemonė įgyvendinama vadovaujantis 2018 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. TS-233 patvirtintu nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Raseinių rajono savivaldybėje aprašu (toliau – aprašas).

   Paraiškos pagal priemonę priimamos nuo 2018 m. liepos 26 d. iki 2018 m. rugpjūčio 27 d. 17.00 val.

   Paraiškas gali teikti Raseinių rajono savivaldybės seniūnijos teritorijoje esančios bendruomeninės organizacijos, kitos nevyriausybinės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos (toliau kartu – organizacija).

   Paraiškos forma ir kita informacija skelbiama Raseinių rajono savivaldybės interneto svetainės skyriuje „Bendruomeninės veiklos rėmimas“.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė