Kultūros renginių organizatoriai turi dirbti vienoje komandoje

Tradicinėje seniūnų sueigoje daugiausia buvo diskutuota apie glaudesnį seniūnijų, kaimo bendruomenių, Kultūros centro ir bibliotekų darbuotojų bendradarbiavimą, kuris 2019 m. užtikrintų racionalesnį Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimą organizuojant kultūros renginius. Sueigoje dalyvavo Savivaldybės mero pavaduotoja Gitana Rašimienė, Savivaldybės administracijos direktorius Liudas Kavaliauskas, direktoriaus pavaduotojas Gytis Šulinskas, Kaimų bendruomenių sąjungos ilgametė pirmininkė Loreta Sirvidienė, Kultūros centro direktorė Inga Šatkauskienė, Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos direktorė Daina Sutkevičienė, seniūnai ir specialistai.

   Nuo organizuojamų renginių skaičiaus savivaldybėse priklauso Lietuvos kultūros centrų kategorijos. Raseinių rajono kultūros centras yra aukščiausios kategorijos, bet norint išsilaikyti elito sąraše ir toliau yra svarbu pasiekti nustatytą renginių skaičių ir gauti kuo daugiau taškų. Tačiau labai svarbu ir renginių kokybė, kurios kartais pasigendama atskirų bibliotekų, kultūros centrų, bendruomenių renginiuose.

   „Žvelgdami į perspektyvą, visi kartu turime rasti racionalių sprendimų. Manau, kad vienas tokių – nukreipti Savivaldybės biudžeto lėšas į seniūnijas, kurios finansuotų visus jose organizuojamus kultūros renginius. Taip būtų geriau taupomos lėšos, gerėtų renginių kokybė, o Kultūros centras gautų taškų, kuriuos padėtų kaupti ir bendruomenių renginiai. Labai svarbu atsirinkti svarbiausius renginius, kuriems būtų skiriamas finansavimas. Žinoma, niekas nedraudžia bibliotekoms, Kultūros centro padaliniams, kaimo bendruomenėms organizuoti savo renginius, bet jie turi vykti rėmėjų, bet ne Savivaldybės lėšomis“, – pabrėžė mero pavaduotoja Gitana Rašimienė.

   Rajono seniūnų sueigos pirmininkės, Girkalnio seniūnijos seniūnės Justinos Šaulienės teigimu, pasitaiko atvejų, kai vienos kaimo bendruomenės renginiui skiriama daugiau lėšų nei visiems kitiems kultūros renginiams seniūnijos teritorijoje. Be to, kartais seniūnai tik paskutiniu momentu sužino apie mažesnius renginius, kurių organizatoriai ateina į seniūnijas prašyti rėmimo.

   Savivaldybės administracijos direktoriaus Liudo Kavaliausko nuomonė tokia: seniūnų vaidmuo ir čia yra labai didelis. Jie – seniūnijų šeimininkai, todėl tik su jų parašais turi būti organizuoti visi kultūros renginiai. Kartu su Kultūros centro atstovais, kaimo bendruomenių pirmininkais, bibliotekininkais seniūnai turi greičiau aptarti dabartinę situaciją, nuspręsti, kokie renginiai yra svarbiausi jų seniūnijose, kiek jiems galima skirti pinigų ir apie tai pasitarti su Savivaldybės administracijos vadovais bei atsakingais specialistais. Šiuo klausimu ir toliau bus diskutuojama ieškant racionaliausio sprendimo.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė