KREDA grupėje Raseinių kredito unija išlaiko lyderių pozicijas ir augina pelną

Praėjusius metus Raseinių kredito unija ne tik išlaikė lyderių pozicijas KREDA grupėje, bet ir rekordiškai išaugino pelną. Pagal pagrindinius (neaudituotus) 2021 m. finansinius rodiklius, smarkiai augo turtas, paskolų portfelis, indėliai, tuo tarpu pelno augimas sudarė daugiau nei 40 proc. Raseinių kredito unija pirmaujanti pagal nuosavo kapitalo ir sukaupto kapitalo rezervo dydį iš visų 60-ies Lietuvoje veikiančių unijų.

 Pirmauja grupėje

Praėjusiais metais ženkliai suaktyvinta elektroninė sistema – e.kreda elektroninėje bankininkystėje sudaroma vis daugiau indėlių sutarčių. Indėliai išaugo 7 proc. – 2,72 mln. Eur ir praėjusių metų pabaigoje sudarė 41,21 mln. Eur. Raseinių kredito unija sugebėjo išauginti nuosavą kapitalą iki 5,2 mln. Eur (neįskaičiuojant einamųjų metų pelno), o privalomas rezervas viršija 3 mln. Eur. Nuosavo kapitalo augimas buvo 17 proc. ir pagal šį rodiklį – pirma vieta KREDA grupėje.

Pajamos praėjusiais metais augo dar daugiau – 19 proc. ir sudarė 2,22 mln. Eur. Aktyvų grąža – 1,31 proc., didžiausia KREDA grupėje. Tačiau pats svarbiausias rezultatas, tai metinis pelno augimas, kuris sudarė 43 proc., o tai leido pasiekti didžiausią uždirbtą pelną visoje grupėje. Neaudituotas unijos pelnas prieš mokesčius išaugo iki 642 tūkst. Eur.

„Skaičiai tikrai įspūdingi, noriu padėkoti pasitikėjimą išreiškusiems nariams. Visada ieškome klientams palankių sprendimų net ir nestandartinėse situacijose. Dirbame nuoširdžiai, metodiškai ir atkakliai, tai duoda rezultatų. Didžiuojuosi savo komanda ir tikiuosi, kad šiais metais nesustosime“, – sakė Raseinių kredito unijos administracijos vadovė Birutė Žiūraitienė.

 Aktyviai skolinosi žemdirbiai

Pagal sukauptą ir valdomą turtą, taip pat pagal paskolų portfelį Raseinių kredito unija užima antrą poziciją KREDA grupėje. Šias pozicijas unija išlaiko ne pirmi metai.

Kredito unijos turtas praėjusių metų pabaigoje pasiekė 49,05 mln. Eur. Tai 3,34 mln. Eur (arba 7,3 proc.) daugiau nei 2020 m. pabaigoje. Paskolų portfelis augo dar ženkliau ir praėjusių metų pabaigoje sudarė 38,27 mln. Eur. Tai yra 6,03 mln. Eur arba 19 proc. daugiau nei 2020 m. pabaigoje. Praėjusiais metais aktyviai skolinta žemės ūkio verslui, kitoms verslo sferoms ir teiktos paskolos ūkiui su palūkanų kompensacija. Be to, buvo intensyviau finansuojami ir stambūs projektai, teikiant sindikuotas paskolas kartu su kitomis kredito unijomis.

Paskolos ūkiui su palūkanų kompensacija

„Žemdirbiai yra vieni svarbiausių regione veikiančių verslo subjektų, vieni svarbiausių mūsų klientų, todėl džiaugiamės, kad sulaukiame pasitikėjimo ir galime jiems pasiūlyti konkurencingas sąlygas. Po kredito unijų įstatymo pakeitimo, dar 2016 m. Raseinių kredito unija, įsivertinusi kapitalo struktūroje sukauptą privalomąjį rezervą, turbūt pirmoji iš kredito unijų pabandė netaikyti papildomo pajaus reikalavimo iš kredituojamų narių – asmenų, kuriems suteikiamos paskolos. Šiuo savo sprendimu padidinome paskolų portfelį ir sulaukėme teigiamų narių atsiliepimų. Turime tikslą ir ateityje ieškoti sprendimų, kad savo nariams galėtume skolinti nereikalaudami papildomo pajaus, taip tapdami dar patrauklesni“, – teigė Birutė Žiūraitienė.

Savo pasiektais finansiniais rezultatais Raseinių kredito unija reikšmingai prisideda prie visos KREDA grupės augančios finansinės sėkmės.

CRR – 19,40 proc. (kapitalo pakankamumo rodiklis, pagal IFRS).

LCR – 449 proc. (likvidumo rodiklis).

Narių skaičius viršija 6500.

Raseinių kredito unija 2022 m. minės 20-ies metų veiklos sukaktį.

 Apie Raseinių kredito uniją:

Raseinių kredito unija yra pati didžiausia iš Lietuvoje veikiančių 60-ies unijų pagal nuosavo kapitalo ir sukaupto rezervo dydį. Unija priklauso jungtinei centrinei kredito unijų grupei KREDA ir teikia paskolas privatiems, verslo ir žemės ūkio veiklą vykdantiems klientams, priima terminuotus indėlius bei teikia kasdienines finansines paslaugas.

Daugiau informacijos: www.raseiniukreditounija.lt