Kova su korupcija stiprėja

 Bendradarbiaudama su Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), Savivaldybė imasi priemonių mažinti korupcijos riziką jos valdomose įmonėse.

  Šiandien Savivaldybės administracijos direktorius Edmundas Jonyla, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Rima Kedavičienė, Duomenų apsaugos pareigūnė Simona Balberienė ir Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Romualdas Morkevičius su įmonių direktoriais aptarė STT išvadą dėl korupcijos rizikos ir kokių priemonių bus imtasi šiai problemai šalinti.

   Administracijos direktorius įpareigojo įmonių „Raseinių komunalinės paslaugos“, „Raseinių vandenys“, „Raseinių šilumos tinklai“, „Raseinių autobusų parkas“ ir SĮ „Raseinių butų ūkis“ vadovus pateikti motyvuotas išvadas dėl veiklos sričių, kuriose gali atsirasti korupcijos pasireiškimo tikimybė, numatyti konkrečias priemones, galinčias šalinti galimos korupcijos rizikos veiksnius šiose uždarosiose akcinėse bendrovėse.

   Savivaldybė stengiasi užkirsti kelią korupcijos pasireiškimui, gerinti korupcijos prevencijos priemonių organizavimą, kurios užtikrintų jos valdomų įmonių ir įstaigų nešališką ir skaidrią veiklą, taip pat didintų darbuotojų, klientų ir kitų visuomenės narių nepakantumą bet kokio sukčiavimo atvejams.

   Sutelkus pastangas į korupcijos priežastis ir sąlygas jai atsirasti, kryptingai šalinant šios problemos atsiradimo rizikas, ilgainiui sukuriamas tvirtas pagrindas skaidrios ekonomikos plėtrai, didesnei viešųjų paslaugų teikimo kokybei, savo krašto socialinei gerovei.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė