Konstitucinis Teismas paskelbė, jog urėdijų reformą įteisinusios miškų įstatymo pataisos prieštarauja Konstitucijai

Konstitucinis Teismas paskelbė, jog urėdijų reformą įteisinusios miškų įstatymo pataisos prieštarauja Konstitucijai: įstatymai ypatingos skubos tvarka gali būti priimami tik išskirtiniais konstituciškai pagrįstais atvejais.

KT oficialiai paskelbus kurį nors įstatymą prieštaraujančiu Konstitucijai, tas teisės aktas nebegali būti taikomas.

Todėl Teismas išaiškino, kad urėdijų pertvarkos įstatymo pripažinimo nekonstituciniu oficialus įsigaliojimą privalu nukelti. Priešingu atveju, anot KT, „kiltų teisinių spragų ir neapibrėžtumo“ dėl jau faktiškai įgyvendintos valstybinių miškų urėdijų reformos. Todėl paskelbtojo KT sprendimo įsigaliojimas oficialiai atidėtas daugiau kaip pusmečiui, tokiu būdu sudarant Seimui galimybę ištaisyti konstatuotas konstitucines klaidas