Kolegų pavadavimas – kaip minusus paversti pliusais

Pavadavimas darbe neišvengiamas. Vasarą, net ir šią vasarą, daugybė darbuotojų atostogauja ir dažnam tenka perleisti savo darbus kolegoms. Kolegų pavadavimai, kas už ką turėtų dirbti ir kaip už tai turėtų būti atlyginama, užfiksuojama darbo sutartyse, prieduose, įsakymuose ir/arba žodiniu sutarimu. Stengiamasi, kad pavaduojantis asmuo suspėtų atlikti ir savo darbus, ir kolegos. Dažniausiai pavaduoja tas pačias ar panašias pareigas (pagal funkcijas) užimantis kolega. Neretai vieno darbuotojo darbai paskirstomi keliems kolegoms pagal jų darbui artimas funkcijas, o kai kurios įmonės pavadavimui ieškosi praktikantų.

Pavadavimas gali atrodyti paprastai, bet jei pasiteirautumėm darbuotojų, ar jiems patinka pavaduoti kolegas, dažniau išgirstumėm ne itin džiugių atsiliepimų apie pavadavimą:

 • per dažnai tenka pavaduoti kolegas (ne tik atostogų metu);
 • per didelis darbo krūvis;
 • per ilgai trunkantis pavadavimas, pvz. 4 – 8 savaitės;
 • savi darbai nustumiami į antrą planą, paskui užtrunka, kol pasiveji savo darbų terminus;
 • tenka dirbti viršvalandžius (ir nebūtinai apmokamus, nes kitų variantų nėra);
 • užtrunka, kol įsigilini į kolegos paliktas užduotis – nepalieka tvarkingos informacijos, kas kur yra ir ką kaip reikia daryti;
 • kai kurie piktnaudžiauja kolegų gerumu ir palieka daug savo nebaigtų darbų, nors galėjo tai padaryti patys;
 • tenka atlikti nepažįstamas užduotis, užtrunka, kol jas perpranti;
 • pasistengus ir gerai pasirodžius per pirmą pavadavimą, sekančio pavadavimo metu užkraunama dar daugiau užduočių;
 • darbdavys papildomai neįvertina pavaduojančių darbuotojų;
 • po intensyvaus pavadavimo pačiam prireikia atostogų ir t.t.

Kaip pavadavimo minusus paversti pliusais:

 • Susitarimas.

Visų pirma, su darbdaviu sutarkite ką (pareigybes), kiek dažnai (valandų, dienų kiekis per mėnesį, metus ar pan.) ir už kiek (finansiškai) pavaduosite kolegas. Pavaduoti galite panašias funkcijas vykdantį kolegą, jei pavaduoti jums patikima kitas funkcijas atliekantį darbuotoją, jau reikalingas sutarties priedas, nes papildomos funkcijos traktuojamos kaip sutarties sąlygų pakeitimas arba papildomas darbas. Tas pats ir apie darbo krūvį, jei krūvis pavaduojant padidėja, proporcingai turi didėti ir darbo atlygis. Kalbėkite, tarkitės, tik neužmirškite, kad ir jus kažkas turės pavaduoti.

 • Tvarka.

Visiems bus lengviau, jei išeinantis atostogauti darbuotojas pavaduojančiam kolegai paliks aiškius aprašus prioritetinių užduočių. Prieš išeinant atostogų reikėtų skirti šiek tiek laiko (kiek, priklauso nuo paliekamų užduočių ir būtinosios pavadavimui informacijos kiekio), parodyti pavaduojančiam kolegai kas kur yra, ką ir kada BŪTINAI reikia atlikti, kurios užduotys turėtų būti atliekamos tik esant būtinybei ir pan. Palikus tvarkingą informaciją, atostogų metu išvengsite kolegų skambučių ir klausinėjimų, kas, kur, kada.

Grįžusiam iš atostogų kolegai taip pat tvarkingi perduokite, ką, kaip padarėte, kas liko nepadaryta, pasidalinkite kita svarbia informacija, kuri padės lengviau įsivažiuoti į darbus.

 • Požiūris.

Keli patarimai, kaip galite šiek tiek pozityviau vertinti pavadavimą:

 • jei į jus kreipėsi dėl pavadavimo (ypač, jei galėjo kreipti į dar kelis kitus kolegas, bet kreipėsi būtent į jus), vadinasi, jumis pasitiki – o tai yra jūsų, kaip darbuotojo ir kaip asmenybės kompetencijos ir patikimumo rodiklis;
 • jei į jus kreipiasi jau ne pirmą kartą, nors galėtų kreiptis į kitus – tai dar didesnis jūsų įvertinimas – galite tuo didžiuotis;
 • pavaduodami turite realią galimybę sužinoti, išmokti kažką naujo, o tai yra augimui ir tobulėjimui būtinos sąlygos;
 • galite pasitikrinti, ar tikrai gerai viską darote, o gal kolegos darbo metodus galite pritaikyti ir sau;
 • iš pradžių jūs pavaduojate, o paskui jus pavaduos – verta pasistengti, kad paskui ir dėl jūsų pasistengtų;
 • kai laikas spaudžia, o darbų daugiau nei įprastai, ugdysite savo darbų pagal svarbą išdėstymo ir laiko paskirstymo užduotims atlikti įgūdžius:
 • naujas nematytas užduotis traktuokite kaip naują patirtį, jei puikiai su jomis susidorosite galėsite įsirašyti į CV – pravers (ne tik CV, bet ir gyvenime).
 • Balansas.

Lengva pasakyti – sunku padaryti, bet pavaduodami pasistenkite nepersidirbt, nes galite nualinti save ne tik fiziškai, bet ir emociškai. Nepamirškite padaryti pertraukėles, pavalgykite, pailsėkite po darbo.

O atostogauti tikrai reikia, netgi būtina, nes tik gerai pailsėjus galima grįžti į darbus pilniems jėgų ir naujos energijos.