Kokybės vadybos sistemai – naujas tarptautinis sertifikatas

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas D.Ulickas, Kokybės vadybos vyriausioji specialistė M.Lukoševičienė (kairėje) ir UAB „Sertika“ auditorės K.Jatautienė bei L. Gedminienė aptarė atlikto kokybės vadybos sistemos išorės audito rezultatus.

Savivaldybės administracijoje įvyko kokybės vadybos sistemos išorės auditas, kurį atliko UAB „Sertika“ audito vadovė Kristina Jatautienė ir auditorė Lina Gedminienė. Auditorės vertino specialistų veiklas, jų procesus, nustatė, ar jie atitinka LST EN ISO 9001:2015 tarptautinio standarto reikalavimams.

   Neatitikčių (nustatytų reikalavimų, teisės aktais nustatytos tvarkos, procedūrų nevykdymas arba netinkamas vykdymas) neužfiksuota. Pasak auditorių, kokybės vadybos sistema Savivaldybės administracijoje yra veikianti, atitinka naujojo standarto reikalavimams. Galima pasidžiaugti ir gerosiomis praktikomis šios institucijos veikloje. Tiksli auditorių ataskaita bus pateikta po mėnesio, bet jau dabar žinoma, kad Savivaldybės administracija gaus naująjį tarptautinį sertifikatą, kuris yra pripažinimas ir įvertinimas, kad atitinki standarto reikalavimams. Įdiegus kokybės sistemą, pagerinama įstaigos vidaus tvarka, įgyvendinamas efektyvesnis valdymas. Darbuotojai aiškiau supranta įstaigos tikslus, procesus, jų pareigybės yra griežtai apibrėžtos. O svarbiausia, kad klientai gali labiau pasitikėti Savivaldybės administracijos teikiamomis paslaugomis ir darbo kokybe.

   Ši kokybės vadybos sistema Europoje turi svarbią reikšmę. Įstaigos, įmonės traktuojamos kaip solidūs ir patikimi partneriai, kurie nesiekia vien tik trumpalaikio pelno, o orientuojasi į ilgalaikius planus ir kokybę. Lietuvoje taip pat vis daugėja įmonių, įstaigų, kurios diegia ISO 9001 standartą.

   „Didžiausią dėmesį skiriame klientams, kuriems stengiamės suteikti ne tik jų, bet ir teisės aktų reikalavimams atitinkančias administracines paslaugas. Kiekvienais metais atliekame gyventojų apklausą, jų rezultatus aptariame per vadybinės vertinamosios analizės posėdį. Atsižvelgdama į gautus pasiūlymus, Savivaldybės administracijos vadovybė ieško efektyvesnių būdų, kaip geriau aptarnauti klientus, įsiklausyti į jų problemas ir jas spręsti. Nors organizuodami apklausas pasigendame didesnio raseiniškių aktyvumo, tikimės ateityje sulaukti pastebėjimų, patarimų, ką pagal rajono biudžete numatytas finansines galimybes galime padaryti geriau, į ką atkreipti dėmesį“ – pabrėžė Savivaldybės administracijos kokybės vadybos vyriausioji specialistė M.Lukoševičienė.

   Jos teigimu, 2017 m. Tarybos mero sekretoriatas, Savivaldybės administracija gavo 6140 raštų iš įvairių įstaigų, įmonių, organizacijų bei gyventojų. Taip pat nemažai raštų gavo ir Savivaldybės administracijos departamentai bei skyriai. 2016 m. Savivaldybės administracijoje kokybės vadybos sistemos Neatitikčių/problemų/korekcinių ir prevencinių veiksmų registre buvo užfiksuota 60, bet per praėjusius metus jų pavyko sumažinti trečdaliu – tai yra administracijos vadovybės ir visų darbuotojų nuopelnas.

   2017 m. Savivaldybės administracijoje atlikta 16 kokybės vadybos sistemos vidaus auditų. Užfiksuota 14 neatitikčių, pateiktos 7 rekomendacijos darbui gerinti. Stebimos praėjusių metų neatitiktys, jos koreguojamos. Kokybės vadybos sistemos dokumentai padeda kiekvienam darbuotojui dirbti ir bendrauti pagal suderintus darbo metodus, nurodant jo veiklos sritis ir atsakomybės ribas. Nuo 2012 m. Raseinių rajono savivaldybės administracija yra sertifikuota pagal LST EN ISO 9001 tarptautinį standartą, kuriame nustatyti kokybės vadybos sistemos keliami reikalavimai.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė