Keliskart išaugę veiklos rodikliai, užauginti verslai ir ūkiai – svarbiausi 20-metį mininčios Raseinių kredito unijos pasiekimai

Raseinių kredito unija – pirmauja tarp visų Lietuvoje veikiančių 60-ies unijų pagal nuosavą kapitalą ir sukauptą rezervą, skelbia Lietuvos banko duomenys. 2002-iais įkurta kooperatyviniais pagrindais veikianti finansinė institucija šiemet mini savo veiklos 20-metį. Ta proga įvertinti jos veiklos rezultatai atskleidė, kad per paskutinį 10-metį turtas, paskolų ir indėlių portfelis bei reikšmingų projektų finansavimas išaugo kelis kartus.

„Raseinių kredito unija veiklą visada vykdė laikydamasi Lietuvos banko nustatytų veiklos riziką ribojančių normatyvų, tinkamai įgyvendindama turimus VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ sistemos dalyvio įsipareigojimus ir nuolat gerindama fizinės bei kibernetinės apsaugos infrastruktūrą. Tačiau ne mažesnis prioritetas buvo teikiamas profesionaliam ir dėmesingam klientų (narių) aptarnavimui, tvaraus santykio su jais kūrimui ir teikiamų paslaugų kokybei. Taip pat investicijoms į darbuotojų motyvacijos skatinimą ir kvalifikacijos kėlimą“, – akcentuoja Birutė Žiūraitienė, daugiau nei 10-metį dirbanti Raseinių kredito unijos administracijos vadove ir daugiau nei 7-erius jos valdybos pirmininke.

  1. Žiūraitienės teigimu, Raseinių kredito unijos teisingai pasirinktą kryptį ir siūlomų finansavimo sąlygų patrauklumą bei įgytą klientų pasitikėjimą įrodo per 10-metį užfiksuoti veiklos rezultatai: daugiau nei 3 kartus padidintas suteiktų paskolų portfelis ir beveik 2,5 karto išaugęs indėlių portfelis. Be to, per dešimtmetį Unijos turtas padidėjo daugiau nei 2 kartus, o reikšmingas nuosavo kapitalo augimas leido beveik patrigubinti reikšmingų projektų finansavimą.

Tarp KREDA grupės lyderių

Pagal sukauptą ir valdomą turtą bei paskolų portfelio dydį Raseinių kredito unija užima antrą poziciją KREDA grupėje – šią poziciją Unija išlaiko ne pirmus metus. 2021-ųjų pabaigoje Raseinių kredito unijos turtas siekė 49,06 mln. Eur – 3,34 mln. Eur (arba 7,3 proc.) daugiau nei tuo pačiu metu 2020-iais. Audituotas Unijos praėjusių pelnas prieš mokesčius siekė 642 tūkst. EUR ir ne tik 43 proc. viršijo prognozę, bet buvo didžiausias KREDA grupėje.

Praėjusių metų Unijos aktyvų grąža siekė 1,13 proc. ir pagal šį rodiklį – pirma vieta KREDA grupėje. Paskolų portfelis augo dar ženkliau ir praėjusių metų pabaigoje sudarė 38,13 mln. Eur – 6,03 mln. Eur (arba 19 proc.) daugiau nei 2020 m. pabaigoje. Praėjusiais metais ženkliai suaktyvinta elektroninė sistema – e.kreda elektroninėje bankininkystėje sudaroma vis daugiau indėlių sutarčių. Tai lėmė jų augimą 7 proc. – 2,72 mln. Eur ir praėjusių metų pabaigoje sudarė 41,21 mln. Eur.

  1. Žiūraitienės teigimu, savo pasiektais finansiniais rezultatais Unija reikšmingai prisideda prie visos KREDA grupės augančios finansinės sėkmės.

Pagalba verslui ir žemės ūkiui

Praėjusias metais Raseinių kredito unija aktyviai skolino ne tik žemės ūkio, bet ir verslo subjektams. Taip pat buvo suintensyvintas ir stambių projektų finansavimas, teikiant sindikuotas paskolas su kitomis kredito unijomis. Be to, Unija aktyviai tarpininkavo teikiant lengvatines paskolas nuo COVID-19 nukentėjusiems subjektams, tokiu būdu padėdama sušvelninti patiriamus atsiskaitymo sunkumus.

Svarbu ir tai, ką Unija daro nuolatos – nepertraukiamai bendradarbiauja su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) dėl finansuojamo verslo garantijų teikimo ir UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondu“ (ŽŪPGF) dėl lengvatinių paskolų teikimo žemės ūkio subjektams technikai įsigyti ar sumokėtų palūkanų kompensavimo.

Netradicinių sprendimų reikšmė

  1. Žiūraitienės teigimu, išauginti veiklos rodiklius padėjo savo darbui atsidavusi ir profesionali Unijos komanda, su kuria pavyko įgyvendinti netradicinius sprendimus. Vienas jų – veiklos plėtra Kauno regione, kur vykdoma sparti įvairias sritis apimančio verslo plėtra ir didėja gyventojų koncentracija.

Siekiant išplėsti Unijos veiklos teritoriją, jos registracijos adresas buvo perkeltas į Kauno rajono savivaldybę. Tai leido prie iki tol veiklos pasiekiamų Raseinių, Kėdainių, Jurbarko savivaldybių prijungti Kauno miesto, Jonavos, Kaišiadorių, Prienų, Kazlų Rūdos ir Šakių savivaldybes. Po teritorijos plėtros pokyčių praėjus metams – fiksuojami teigiami rezultatai: Unijos nariais tapo apie 20 juridinių subjektų iš Kauno regiono, kurių finansavimo poreikis viršijo 4 mln. Eur.

Raseinių kredito unijos administracijos vadovės teigimu, drąsių ir efektyvių sprendimų tenka ieškoti kiekvieną dieną, atsižvelgiant į situaciją finansų rinkoje, jos konkurencinę aplinką ir klientų poreikius.

Kuria alternatyvą bankui

B Žiūraitienė tikina, kad stabili, tvari ir daugelį metų pelningai dirbanti Unija, šiandien yra ryški alternatyva finansų rinkoje veikiantiems bankams: „Tiesiogiai bendraudama su klientu (nariu), unija gali pasiūlyti ne tik lanksčius sprendimus smulkiajam verslui ar privatiems klientams, bet ir kelių milijonų vertės stambių projektų finansavimą.“

Paklausta, kokiais Raseinių kredito unijos 20-mečio pasiekimais labiausiai didžiuojasi, moteris tikina – dėl prasidėjusio bendradarbiavimo kartu su Unija užaugusiais verslais ir žemės ūkiais bei pasiteisinusia idėja, sukurti KREDA – 11 kredito unijų visoje Lietuvoje vienijančią Jungtinę centrinę kredito uniją (JCKU). Galiausiai, per 20-metį priimtais teisingais sprendimais, kuriuos atspindi sukauptas solidus Unijos kapitalas, rezervai, pelninga veikla ir didėjantis lojalių klientų skaičius.

Apie Raseinių kredito uniją:

Raseinių kredito unija yra didžiausia iš Lietuvoje veikiančių 60-ies unijų pagal nuosavo kapitalo ir sukaupto rezervo dydį. Unija priklauso Jungtinei centrinei kredito unijų grupei – KREDA ir teikia paskolas privatiems, verslo ir žemės ūkio veiklą vykdantiems klientams, priima terminuotus indėlius bei teikia kasdienines finansines paslaugas.