Jungtinis jaunių choras giedojo Šiluvos Bazilikoje

Rugsėjo 13 d. Raseinių meno mokyklos Jungtinis jaunių choras (vad. Giedrė Arlauskienė, Jūratė Daugėlienė, Eugenija Kumpikevičienė) dalyvavo Šilinių atlaidų „Katalikiškų mokyklų ir jaunimo dienoje“, giedojo šventose mišiose Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje. Jaunimo dieną į Šiluvą buvo suvažiavusios katalikiškų gimnazijų, katalikiškos krypties ugdymo įstaigų bendruomenės iš įvairių Lietuvos miestų.

Jūratė Daugėlienė, mokytoja ekspertė

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė