Įvyko 42-asis Tarybos posėdis

Vyko Raseinių rajono savivaldybės tarybos 42-asis posėdis, kuriame rajono politikai patvirtino 25 sprendimų projektus. Posėdžio pradžioje pranešimą perskaitė Savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininkas Matas Skamarakas, kuris informavo apie komisijos ir VTEK sprendimus: keletas Tarybos narių pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas.

   Svarstant darbotvarkės klausimus patikslintas 2017 m. Savivaldybės biudžetas, skiriant lėšų Savivaldybės įstaigoms, seniūnijoms, projektams, šaulių uniformoms įsigyti ir kt.
   Diskusijų kilo tvirtinant vietos gyventojų apklausos dėl seniūnijų ribų nustatymo rezultatus. Kai kurie Tarybos nariai teigė, kad vykstant apklausai būta pažeidimų, tačiau jokių oficialių pranešimų apie pažeidimus nei apklausos komisijos nariai, nei meras, nei kitos institucijos negavo. Apklausos rezultatai ir seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo planas patvirtinti.
   Taryba vienbalsiai pritarė sprendimo projektui „Dėl apdovanojimo Raseinių rajono savivaldybės garbės ženklu, Raseinių rajono savivaldybės mero ženkliuko ir Raseinių rajono savivaldybės tarybos nario ženkliuko įteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriuo vadovaujantis bus atnaujinti morališkai pasenę tarybos nario ženkliukai, taip rajono Savivaldybė neturėjo patvirtinusi mero ženkliuko, nes tik nuo šios kadencijos meras renkamas tiesiogiai. Iki šio momento Raseinių rajono savivaldybė neturėjo pasitvirtinusi rajono Savivaldybės garbės ženklo, kuriuo meras ypatingomis progomis gali apdovanoti nusipelniusius asmenis.
  

   Posėdžio vaizdo įrašas http://e-demokratija.raseiniai.lt/VideoV3/Conference/#

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė