Įvertintos Raseinių rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo konkursui pateiktos paraiškos ir paskirstytos lėšos 2020-07-10

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-823 „Dėl vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms“ mūsų Savivaldybei skirta 26300,00 eurų ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 1022 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. V-823 „Dėl vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms“ pakeitimo“ papildomai dar skirta 58600,00 eurų suma vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų įgyvendinimui finansuoti. Konkurse dalyvauti galėjo visi švietimo teikėjai, turintys teisę vykdyti neformaliojo vaikų švietimo (toliau NVŠ) veiklas, nepriklausomai nuo jų teisinio statuso ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos. Vienas teikėjas galėjo teikti ne daugiau kaip dvi paraiškas. Iš viso konkursui pateikta 17 paraiškų.

   Prioritetai buvo teikiami projektams: vaikų vasaros stovykloms ir kitoms NVŠ veikloms, vykdomoms vasaros metu, finansuoti, mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl negalios, gaunantiems socialinę paramą, taip pat švietimo teikėjams, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ne Savivaldybė arba valstybė; skatinantiems vaikų kūrybiškumą ir iniciatyvumą; ugdantiems vaikų ir jaunimo pilietiškumą; aktyvia veikla užimantiems daugiau vaikų; numatantiems ilgesnės trukmės veiklą; numatantiems kitus finansavimo šaltinius.

   Gautas paraiškas šių metų liepos 8 d. įvertino Raseinių rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo konkursui pateiktų paraiškų vertinimo komisija, patvirtinta Raseinių rajono savivaldybės  administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-660, ir paskirstė 32513,10 eurų.

   Atsižvelgęs į komisijos sprendimą, liepos 9 d. Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius pasirašė įsakymą Nr. A1-706 „Dėl lėšų paskirstymo Raseinių rajono savivaldybės vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo švietimo veikloms įgyvendinti“ šiems projektams:

 

Eil. Nr. Projekto teikėjas Projekto pavadinimas
1. Raseinių r. Ariogalos gimnazija „Pasitikėk savimi“
2. Raseinių meno mokykla „Mes kartu žaidžiame teatrą“
3. Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazija „Augu sveikas“
4. Sporto klubas „Pantera“ „Tarptautinė grappling ir mma sporto stovykla“
5. Akstinų kaimo bendruomenė „Po tėviškės dangum“
6. Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija „Atrask Žemaitiją‘
7. Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija „Pamoka ne pamokoje“
8. Prezidento Jono Žemaičio gimnazija STEAM kūrybinės dirbtuvės- mokinių projektiniams darbams inžinerijos srityje skatinti
9. Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla „Pažink save ir savo kraštą“
10. Draugija „Ariogalos vienybė“ „Vaiko mentalizacijos proceso lavinimas futbolo žaidimuose“
11. Lietuvos šaulių sąjunga „Su Lietuva širdy“
12. Visuomeninė organizacija Ilgižių krašto kaimų bendruomenė „Santaka“ „Pažinkime savo gimtąjį kraštą“
13. Visuomeninė organizacija Ilgižių krašto kaimų bendruomenė „Santaka“ „Pažinkime Lietuvą“
14. Visuomeninė organizacija Šiluvos bendruomenė „Aušrinė“ „Aukime ir tobulėkime drauge 2020“
15. Laisvoji mokytoja Simona Survilaitė „Linksmoji basakojė vasara“
16. Kaimų bendruomenė „Lyduvėnai“ „Mes vasaros vaikai“
17. Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba „Pagauk šansą pabendrauti, sužinoti, išmokti“

 

   Vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. TS-183 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7 punktu, likusiai lėšų sumai pakartotinai bus skelbiamas konkursas.